พัฒนพร ตรีสูนย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 (PICU2)
Usernameputtanaporn
สมาชิกเลขที่184633
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติ

1. ชื่อ นางสาวพัฒนพร สกุล ตรีสูนย์

2. อายุ 30 ปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

5.สถานที่ทำงาน งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 (PICU2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จ.อุบลราชธานี

6.สถานที่ติดต่อได้ งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 (PICU2) ) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

E-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

7. ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ

การศึกษา

ระดับ

อักษรย่อปริญญา/

ชื่อเต็ม

สาขาวิชา

สถาบัน/ประเทศ

2553

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

2558

ปริญญาโท

พยาบาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลเด็ก

จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย