พึ่งตนเองก่อนที่จะยอมเป็นแมวนั่งเฝ้ารออาหาร

รูปถ่าย : ขอขอบคุณภาพแมวน่ารัก (ถ่ายที่วัด) จากคุณกิ๊ก @DCA ครับ

เห็นเขายอมก็เพราะหิว ใช่พิงพัก  .....เห็นเขารักเขาใคร่ ใช่ใจอ่อน ...

เห็นแต่รูป กายภาพ จิตรานรอน ...... บางคนอ่อน โอนผ่อนตาม ถามใจดู

เขาดูรัก เราแสนมาก อยากให้รู้ ........อย่าเพียงดู แค่เขา ทำให้เห็น

แต่ลงดู ใจคิด จิตที่เป็น ................. ล้วนลำเค็ญ ที่เข้ามา ถามหาความ

อันสิ่งดี คิดดี ฉันมีให้ ................... ชี้ช่องทาง อันสดใส ภายภาคหน้า

อันเรารู้ เผยแผ่ ด้วยปัญญา ............. ปัญหามา ปัญญามี นี่สิคน

ด้วยสมอง อันน้อยนิด คิดแค่นี้.......... แค่ทำดี เพื่ออาหาร และปากท้อง

แต่คนเรา นั้นรู้แท้ ตามครรลอง ......... เปิดใจมอง ใจของแมว และของคน

ด้วยสมอง คิดได้มาก หลากมิติ .........วิ ธีใช้ชีวิต ล้วนแตกต่าง

ถามบางคน พึ่งตนเอง ก่อนทุกทาง...... จะทุกข์บ้าง ยิ้มสู้ หรูกว่าแมว......

โดย: Sotthithat Eamlumnow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)