มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน


ข้อกำหนด กพท.ฉบับที่14  ก. วัตถุเคลื่อนที่ได้ (Mobile Objects) เครื่องหมาย
ข้อ 883 สนามบินต้องทำสีหรือติดธงสำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด

ข้อ 885 สนามบินต้องติดธงสำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนที่ได้โดยรอบวัตถุ บนยอด หรือรอบขอบที่สูงที่สุดของวัตถุนั้น ทั้งนี้ ธงที่ติดต้องไม่เพิ่มภาวะอันตรายที่เกิดจำกวัตถุที่ถูกติดตั้งด้วยธงนั้น
ข้อ 886 ธงสำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนที่ได้ตามข้อ 885 ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าศูนย์จุดเก้าเมตรในแต่ละด้าน และเป็นลายตารางหมากรุก โดยช่องของตารางต้องมีความกว้างแต่ละด้านไม่น้อยกว่าศูนย์จุดสามเมตร สีของลายตารางต้องตัดกันและตัดกับสีของพื้นหลังที่จะมองเห็นด้วย ทั้งนี้ ธงต้องใช้สีส้มและขาว หรือแดงและขาว เว้นแต่สีเหล่านี้จะกลมกลืนไปกับพื้นหลัง
โดยยกเว้น ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน เพราะรถที่ปฏิบัติงานจะถูกระบุประเภทว่าปฏิบัติงานในเขตการบิน ซึ่งมีสีรถตัดกับสภาพแวดล้อมอยู่แล้ว เช่น รถนำอากาศยาน รถพยาบาล รถดับเพลิง รถลากสัมภาระ รถดันถอยอากาศยาน

ควรทำสีตราหมากรุกที่ตัวถังของรถ ทั้งสี่มุมหรือบริเวณรอบๆตัวถังรถ ได้แก่ รถนำอากาศยานและรถพยาบาล เพื่อให้สังเกตุเห็นการเคลื่อนไหว และความเร็วของรถ ได้ชัดเจนมากขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรือเมื่อทัศนวิสัยต่ำ

ส่วนรถ ยานพาหนะอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่การบิน ก็ควรต้องติดธงตราหมากรุก เพราะสีตัวถังรถอาจสังเกตุได้ยากจากสภาพแวดล้อม  หรือกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม การติดธงเพิ่มทำให้เป็นจุดสังเกตุแก่ผู้อื่นได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะสีของธงประกอบกับการโบกสะบัดของธงทำให้เป็นจุดดึงดูดสายตา เพิ่มการดึงดูดเป็นเป้าสายตาให้เห็นความเคลื่อนไหวของรถ ได้ง่ายมากขึ้น เพื่อจะได้มองเห็นแต่เนิ่นๆและควบคุมการขับขี่ให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยต่อรถคันนั้น เป็นวิธีการป้องการเข้าใกล้กันหรือชนกันของยานพาหนะต่างๆในเขตพื้นที่การบิน

มาตรฐานคุณลักษณะของธง ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ

- ธงนี้ให้ใช้กับรถที่เข้าเขตพื้นที่การบิน เพราะจัดเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Obstacle)ขนาดธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 90 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร สีลายตารางหมากรุก ที่มุมทั้งสี่ด้านเป็นสีทึบแสง ได้แก่ สีแดง หรือ สีส้ม สลับกับสีขาว เป็นตาราง 9 ช่องเล็ก แต่ละช่องเล็กมีขนาด 30 ซม x 30 ซม.

- และอาจใช้สีอื่นแทนได้ หากสีของสภาพแวดล้อมกลมกลืนไปกับสีของธง ได้แก่ ใช้ธงตราหมากรุกสีดำสลับขาว กับรถที่เข้าไปปฏิบัติงานในเขตการบิน ที่มีลักษณะทางกายภาพ ที่เป็นลูกรัง ภูเขา พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งที่ผิวพื้นประกอบด้วยดินลูกรังมีสีแดง หรือโดยรอบๆพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาหินสีแดง เป็นต้น

การติดตั้งไฟสัญญาณบนยานพาหนะข้อกำหนด กพท.ฉบับที่14

ข้อ 887 สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวำงที่มีความเข้มแสงต่ำ ประเภท C
บนยานพาหนะและวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้ใด ๆ แต่ไม่รวมถึงอากาศยาน
ข้อ 888 ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ ประเภท C ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหรือการรักษาความปลอดภัย ต้องเป็นไฟกะพริบสีน้ำเงิน
สำหรับไฟที่ติดตั้งบนยานพาหนะอื่น ๆ ต้องเป็นไฟกะพริบสีเหลือง
ข้อ 889 สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ ประเภท D บนรถนำ
อากาศยาน (follow-me vehicles)
ข้อ 890 สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำบนวัตถุซึ่งเคลื่อนที่
ได้อย่างจำกัด เช่น สะพานเทียบเครื่องบิน โดยให้เป็นไฟนิ่งสีแดง และอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นไปตามคุณลักษณะของไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ ประเภท A ตามที่กำหนดไว้ในตำรางที่ 25ทั้งนี้ ความเข้มของแสงต้องเพียงพอเพื่อให้เกิดความชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงความเข้มแสงของไฟที่อยู่บริเวณใกล้กันและระดับความส่องสว่างโดยทั่วไปที่จะมองเห็นไฟดังกล่าว

- การติดตั้งไฟสัญญาณ ให้ติดตั้งไฟสัญญาณ สีน้ำเงินกระพริบ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แคนเดลล่า สูงสุดไม่เกิน 400 แคนเดลล่า บนรถ Emergency และ Security

- การติดตั้งไฟสีเหลืองกระพริบ ขนาด ไม่น้อยกว่า 200 แคนเดลล่า สูงสุดไม่เกิน 400 แคนเดลล่า ติดตั้งบนรถ Follow Me 

หมายเลขบันทึก: 566130เขียนเมื่อ 16 เมษายน 2014 21:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2020 10:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เข้าใจว่าแต่ละธงมีความหมาย

ขอบคุณมากๆครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี