แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน(KM to LO)


ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย.... การทำให้องค์กรตนเองเป็นที่พึ่งของสาธารณะ (Center of Excellence) การเป็นพันธมิตรที่อุตสาหกรรมการบินพึ่งได้ นักบินพึ่งได้ สนามบิน สายการบิน ผู้ให้บริการในสนามบิน พึ่งได้ (Aviation Alliance) ด้วยการทำงานเป็นมิตร เป็นเพื่อนกับauditee (Friendly)เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยุงยาก ทำได้ง่าย (เป็นมิตรกับผู้ใช้) ....ทำให้หน่วยงานอื่นคิดถึงและพึ่งพาได้...

..........................."กำเนิดเกิดการจัดการความรู้โดยอัตโนมัติ ....เพราะราชการคนน้อยงานหลากหลายประเภท ....จึงต้องนำวิธีการปฏิบัติต่อด้านการบินต่างๆให้ได้มาตรฐานอย่างไรให้ ผู้รับบริการทราบ.... ยิ่งผู้รับบริการทราบที่ไปที่มา หลักการพื้นฐานมากเท่าใด .....การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่เองก็สะดวกและลดระยะเวลาการทำความเข้าใจพื้นฐานได้ ....จึงต้องหาองค์ความรู้มาเผยแพร่ ...ทำหน้าเพจ ...หนังสือ...(Blog to Book) ...to....E-Book....วีดีทัศน์ ...แผ่นพับ ..จัดบอร์ด....แนะนำผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง..... และพัฒนาตามเอกสารแนะนำของ .....ICAO.... และเท่าทันเทคโนโลยีด้านการบิน เพื่อให้คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินได้อย่างดีที่สุดกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างไม่หยุดยั้ง".......................

(Scrap Book) ที่มา : ...Thai DCA วารสารกรมการบินพลเรือน ปีที่1ฉบับที่1ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จาก KM สู่ LO

.......หลายคนคงมองว่เรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้น นับเป็นภูมิปัญญาอันน้อยนิด จากเรื่องน้อยนิดหวังจะให้เป็นตำราก็คงหามิได้ แต่ประเด็นตำราแต่กาลก่อน ก็สอนเราไว้ ว่าอย่าดูถูกประสบการณ์ผู้ใหญ่ ยังสามารถใช้ได้จนสมัยนี้และเช่นกันผู้ใหญ่ก็ควรเปิดใจรับฟังความเห็นเด็กด้วยเช่นกันเพราะต่างคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็อาจพบเจอประสบการณ์แม้ในเรื่องเดียวกันแต่ต่างบริบทกัน ก็เห็นจะเป็นจริง

........การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเรียนรู้ ทดลองทำ จนเป็นผลสำเร็จ หรือองค์ความรู้จากประสบการณ์นั้นการที่จะ

นำความรู้ที่ฝังลึกที่มีอยู่ในตน ออกมาเล่าได้เป็นฉากๆตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีขั้นมีตอน อย่างกับได้เรียบเรียงเตรียมการมาอย่างเป็นลำดับหน้าหลังชัดในที เล่าได้อย่างกับเห็นภาพปรากฏขึ้นตรงหน้า พร้อมที่จะทำตามได้อย่างไม่ยากต้องมีความรู้สึกประทับใจในเรื่องเล่าตรงนั้นตรงนี้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่อง(Story Telling)

..........KM สมส. เป็นอะไรที่สนุกและได้เรียนรู้อย่างแนบเนียนไปกับบรรยากาศสบายๆ เพียงแค่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่า เรามีโอกาสร่วมกระบวนการเรียนรู้จาก ปสก. ของพี่ๆน้องๆที่ได้เคยร่วมเหนื่อยยากลำบากกันมาด้วยกันมาแบ่งปันด้วยความรู้สึกที่ดีๆทำให้พี่ๆน้องๆไม่ต้องเหนื่อยแบบเรารู้จักช้อตคัท ถอดประเด็นความรู้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา(แบบที่ผู้เล่าเคยมี ปสก.)ในเรื่องบางอย่าง แต่ความรู้หรือเคล็ดลับนั้นแฝงแอบอยู่ในตัวเราๆนี่เอง ถ้าเราไม่เอาออกมาเผยแพร่มาแชร์มาต่อยอด เห็นจะเสียไม่ได้ ต้องรีบเอาออกมาบอกเล่าเก้าสิบกันเผื่อแผ่วิธีการต่างๆมาเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้กันต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยกันครับ

ชุมนุมนักปฏิบัติCoPs:Communities of Practice

.......KM เริ่มจากการแบ่งปันเรื่องที่เราสนใจ และมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบง่ายๆ...เชิญร่วมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องที่สนใจตามชุมนุมต่างๆ ได้แก่…..

Q ชุมนุมที่สนใจเรื่องมาตรฐานและการดำเนินงานสนามบิน

พิธีการบินเชิญที่ facebook : Km Dca Airport

Q ชุมนุมที่สนใจเรื่องความปลอดภัยในสนามบินกับทีมงาน

Runway Safety เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่fb : กลุ่มวิจัยการ

จัดการความปลอดภัยในสนามบิน

Qสนใจเรื่องอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทางเลือก กับผู้รับผิด

ชอบด้านพลังงาน บพ. และ Best Practice กับ คค. สสส.

และ เนคเทค เชิญที่ DCA EnergyMot Energy

Nectec Go Green

สคส เพื่อสังคม สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

Q ชุมนุมที่สนใจเรื่องยานยนต์ รถอีโคคาร์ รถสปอร์ต ติดแก๊ซ

เชิญครับ..DCA CAR CLUB

Q ชุมนุมที่สนใจเรื่องสุขภาพและการปั่นจักรยาน แนะนำ

เรื่องสุขภาพ เชิญที่ fb : ชมรมนักปั่นจักรยานกรมการบินพลเรือน

สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Q ชุมนุมสนใจเรื่องทั่วไป แวดวง คนชาว บพ. ข่าวฝาก

ชาว บพ. เชิญที่fb : เว็บบอร์ด กรมการบินพลเรือน

Q ชุมนุมที่สนใจการลิขิตเขียนบทความเรื่ององค์ความรู้

ลงเวป เพื่อ เผยแผ่แชร์ริ่ง จัดทำหน้าเวบเพจ หรือจัดทำ

E-Book โดยการ Scan QR Code ด้านล่างเพื่อแบ่งปัน

แชร์ริ่งใน OneDrive นั่นก็คือ SkyDrive หรือ MySpace


จัดเวที ลปรร.(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

โดยผลัดกันให้คุณกิจเล่าเรื่อง หรือ Story Telling ว่าภูมิใจที่ได้ทำเรื่องนั้นๆสำเร็จมาแล้ว(Success Story)มีคุณอำนวยช่วยเร้ากระตุ้นให้คุณกิจลงลึกในประเด็น และควบคุมการเล่าที่อาจจะเริ่มออกนอกประเด็นวกกลับเข้ามาในประเด็นมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อทำการถอดองค์ความรู้ และ

จับประเด็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในความรู้(Value Added)โดยผู่ร่วมชุมนุมที่ร่วม ลปรร.(COPs) ฟังโดยใช้เทคนิคเป็นผู้ฟังที่ดี(Deep Listening)ฟังไปเรื่อยๆโดยเก็บความขัดแย้งไว้เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันย่อมแตกต่างกันได้ ใจอยู่ที่ผู้พูด เอาดวงใจเค้ามาใส่ใจเรา..แล้วจะรู้ว่าเขา.. คิดเรื่องที่ทำอย่างไร..

.......และผลัดกันเล่าประสบการณ์ ที่ตนเองพบในเรื่องนั้นๆ เล่าด้วยความรู้สึกประทับใจที่ทำสำเร็จ

ด้วยเคล็ดลับเฉพาะตัว หรือภูมิปัญญาเล็กๆน้อยๆแต่ความสำเร็จไม่ได้เน้นที่ผลงาน แต่อยู่ที่ระดับ

การพัฒนาทางพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO:Learnning Organization)ที่คนในองค์กรมีจิตใจใฝ่รู้(Learning Mind) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนยั่งยืนพึ่งพาได้ด้วยตัวองค์กรเอง(Autonomous)


DatawareHouse

........เคยมีคนหลายคนถามว่า พี่ทำงานด้านสนามบิน ด้านกายภาพเครื่องช่วยการเดินอากาศ ทำไมถึงต้องช่วยปรึกษาการปรับปรุงแก้ไข ...ประเด็นคำถามของผู้โดยสารที่ถามสายการบิน .....ประเด็นของการขับเครื่องบินเข้าหลุมจอดของนักบิน.... และของงานการบินด้านอื่นๆ... มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย ไม่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยเลยเป็นงานด้านความพึงพอใจยุทธศาสตร์อื่นๆ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของสำนักเราเสียหน่อย ...
........ ตอนที่ทำนั้นก็ไม่ทราบหรอกครับว่าทำไม แต่รู้สึกว่าอยากจะใช้ KM ลองเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการปฏิบัติงานที่แท้จริง และในขณะที่เราเป็นกรม เราน่าจะช่วยส่งเสริม ร่วมรณรงค์ ให้ผู้โดยสารทราบและเข้าใจ ตลอดจนเห็นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และพยายามปรับพฤติกรรมตนเองไม่ให้มีผลกระทบ ต่อขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เช่นเรื่องการรีบมาเช็คอินให้ตรงเวลา การชลอตัวแต่เนิ่นๆในการขับเครื่องบินเข้าหลุมจอด เป็นต้น......มาทราบทีหลังว่าวิธีคิด-ทำ แบบนี้ คือ DatawareHouse นั่นเองครับ
องค์กรที่ทำงานกับฐานความรู้ในบริบทขององค์กรสาธารณะ

..........ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย.... การทำให้องค์กรตนเองเป็นที่พึ่งของสาธารณะ (Center of Excellence) การเป็นพันธมิตรที่อุตสาหกรรมการบินพึ่งได้ นักบินพึ่งได้ สนามบิน สายการบิน ผู้ให้บริการในสนามบิน พึ่งได้ (Aviation Alliance) ด้วยการทำงานเป็นมิตร เป็นเพื่อนกับauditee (Friendly)เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยุงยาก ทำได้ง่าย (เป็นมิตรกับผู้ใช้) ....ทำให้หน่วยงานอื่นคิดถึงและพึ่งพาได้...
........การนำองค์ความรู้บรรจุไว้ใน เวปไซท์ (Data Ware House) ในเฟสบุ๊ค ใน Gotoknow.org แล้วให้สนามบิน สายการบิน ผู้เกี่ยวข้องด้านการบิน นำไปใช้ได้ง่ายๆ ....เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Information และ Technology IT เข้ามาช่วย....โดยใช้ KM อย่างไม่ต้องสงสัย...นี่คือ KM ของแท้..!!!

........ สนามบินสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organizationตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับความปลอดภัยสนามบิน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 บพ. ทางสังคมออนไลน์ Social Network ผ่านเครือข่ายเฟสบุ้ค อีกทั้งยังสามารถ สอบถามผ่านระบบ Hotline โทร 0 2287 3194 รวมทั้งอีเมลล์ด้านความปลอดภัย kmteamdca@gmail.com

KM สมส. ค้นหา Facebook “KM DCA AIRPORT"

หมายเลขบันทึก: 579502เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2014 07:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2017 07:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ทีมพัฒนาไปมากเลยครับ

ขอชื่นชม

รออ่านอีกครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี