KM DCA 10th Anniversary 2551-2560(updated COPs4)


บางทีเราฟังความรู้ประสบการณ์จาก Guru แล้วเราคิดในใจว่า มันไม่ใช่หรือผิดจากที่เข้าใจ ลองใช้เทคนิคการฟัง คือให้ฟังไปเรื่อยๆก่อน เพราะบางประสบการณ์มีตัวแปรมาเกี่ยวข้องเยอะ เราอาจเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับท่าน Guru แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบหรือบริบท ที่แตกต่างกันหนะครับ

KM DCA 10th Anniversary 2551-2560 (84 of Story Telling)

การจัดการองค์ความรู้ กรมการบินพลเรือน เริ่มจัด KM เวที ลปรร มาเมื่อปี 2551 - 2559 ตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน


สำนักมาตรฐานสนามบิน เป็นสำนักแรกที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจAuditสนามบินในเวปเพจ FaceBook , website gotoknow.org ของ สถาบันส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เพื่อสังคม สคส. ซึ่งในระยะแรก ขึ้นตรงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และเผยแพร่วีดีทัศน์ทาง TV ,เผยแพร่ออกอากาศผ่าน KM Robot ระหว่างช่อง 3 -5 รับชมผ่าน TV ภายในอาคาร 10 ชั้น ในปี พ.ศ. 2551-2552 สมัยท่าน อบพ.วุฒิชัยฯ


และ ในปีต่อมา พ.ศ.2553 อบพ.(ท่านสมชาย จันทร์รอด)ได้มีนโยบายให้ดำเนินการแชร์ความรู้ในเวบไซค์ ให้สามารถ Search พบได้ในบรรทัดแรกของ Google สมส. จึงได้สร้างคีย์เวิร์ด Key Word ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากการพิมพ์คำว่า "เทคนิคการAuditlสนามบิน" และยังได้จัดทำ Blog to Book และทำเป็นรูปเล่มหนังสือ hardcopy หนังสือ KM ซึ่งมีเนื้อหาถึง วัตถุประสงค์การจัด และ แนะนำ KM ภายในองค์กรเป็นหลัก ต่อมาได้นำ QR CODE มาใช้ โดยพิมพ์ลงในแผ่นพับเพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ Scan QR Code เพื่อเข้าชมเวป KM DCA AIRPORT ได้ง่ายสดวกมากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ Address ที่ยาวและจดจำยากอีกด้วย


ในส่วนอื่นๆได้แก่ การจัดมุมองค์ความรู้ที่ สำนักมาตรฐานสนามบิน , ห้องสมุด และห้ององค์ความรู้ชั้น 9 อาคาร 10 ชั้น โดยในปีแรกแรกเน้นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เพื่อพัฒนาระบบงานภายใน ต่อมาเมื่อปี 2553 จึงได้เน้นความรู้จาก ประสบการณ์ (tacit knowledge) โดยให้องค์ความรู้ที่จัดสะท้อนยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ กรม ร่วมกันจัด 9 สำนัก/กลุ่มงาน ในทุกปีจะจัดเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนัก อย่างน้อย 3 ครั้ง และจัดงานประกวด KM Day ชิงเงินรางวัล ในท้ายปีงบประมาณ โดยมีเวทีจำลองการจัดในรูปแบบที่หลากหลายเป็น pavilion knowledge โดยนโยบายของท่าน รบพ.สัมพันธ์ พงศ์ไทย


หลังจากนั้นเป็นการจัดอบรมสรุปงานทั้งปี และกำหนดแนวทางการจัด KM ในปีต่อไป โดยเน้นให้ข้าราชการรุ่นหลังๆได้มีส่วนร่วมกำหนดแนวทาง และสานงานสืบต่อกันไป ในปีที่ผ่านมา สมส.ได้รางวัลชมเชย ในงาน KM DAY บพ. ประจำปี 2554 นับว่าเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ทีมงาน คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ประจำ สมส. ประจำปี 2554 ได้เป็นอย่างดี....สำนัก/กลุ่มอื่นๆก็...อย่างเพิ่งหมดหวัง ....KM ไม่มีถูกหรือผิด เหมือนเรานั่งฟังประสบการณ์ Guru ไปเรื่อยๆ แล้วนำเทคนิคบางอย่าง มาปรับใช้ คือเอาตัว Body มาแล้วนำมาใส่เสื้อผ้าของเรา


บางทีเราฟังความรู้ประสบการณ์จาก Guru แล้วเราคิดในใจว่า มันไม่ใช่หรือผิดจากที่เข้าใจ ลองใช้เทคนิคการฟัง คือให้ฟังไปเรื่อยๆก่อน เพราะบางประสบการณ์มีตัวแปรมาเกี่ยวข้องเยอะ เราอาจเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับท่าน Guru แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบหรือบริบท ที่แตกต่างกันหนะครับ


ฟังไปเรื่อยอาจจะไม่ผิดหรือแบบ อ๋อ พี่เค้าเจอแล้วทำแบบนั้นเพราะ แบบนั้นนั่นเอง บริบทต่างกัน ยิ่งมีความแตกต่างครับ แต่อยู่บนพื้นฐาน เป้าประสงค์เดียวกัน แต่วิธีปฏิบัติแตกต่างกันได้ ที่ชาววิศวกรเค้าชอบพูดว่า เดวไปแก้หน้างานไงครับ แบบดูในแบบแปลนก็แบบนึง หน้างานมันมีสิ่งอื่นๆมาทำให้วิธีปฏิบัติมันเปลี่ยนไป นั่นก็คือตัวแปร ที่ไม่ใช่ค่าคงที่ แบบในทฤษฎีครับ


ลองเอา ประสบการณ์ที่ Guru แนนำไปปฏิบัติดูแล้วจะรู้ว่า " นี่รู้มาก่อนนี้ก็คงจะดี แน่ๆๆๆ การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้ประสบการณ์ที่นำมาปรับใช้ใน บริบท ต่างๆได้ดีจริงๆ " ถ้ารู้สึกแบบนี้ในการปฏิบัติงาน ก็ถือว่าได้เดินมาถูกทางแล้วครับ


การชี้ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อกิจการการบินในภาพรวม

..... ประกอบด้วย.....

นำ KM มาใช้เมื่อปี 2553 ได้ COPs1 นฟฟ. นยธ. วฟฟ. วยธ. สมส. สพท. นฟฟ. ทย. ผู้สำรวจ ออกแบบ ผู้ร่างTOR ผู้คุมงาน

 • Master Plan - การเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบรับรองแบบแปลนแสดงลักษณะคุณสมบัติและมาตรฐานการติดตั้ง การออกแบบระบบไฟฟ้าสนามบิน และสนามบินเฮลิคอปเตอร์
 • Checking and Monitoring - แชริ่งวิธีการเฝ้าระวังและวิธีการดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่มีผลต่อมุมร่อนอากาศยานของระบบไฟนำร่อน PAPI
 • Slope Base of AFL PAPI- การปรับความชันบริเวณฐานคอนกรีตที่ติดตั้งโคมไฟนำร่อน PAPI ให้มีความชันให้ได้มาตรฐานของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง(Runway Strips)(กสบ.)
 • Identify Construction Area- การเพิ่มขั้นตอนการทำเครื่องหมาย ไฟ ติดตั้งบอกแนวเขตบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือก่อสร้างชั่วคราวและถาวร
 • Checking Procedure- การเพิ่มขั้นตอนการตรวจคุณลักษณะระบบไฟเตือนสิ่งกีดขวางการทาสีทำเครื่องหมายภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
 • Displace Threshold Marking -การทำเครื่องหมายบอกตำแหน่งหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไปเนื่องจากการปิดทางวิ่งบางส่วนหรือทั้งหมด
 • การเพิ่มขั้นตอนเทคนิคการบำรุงรักษาเรื่องการทาสีทำเครื่องหมายอย่างยั่งยืน การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกำจัดคราบยางบริเวณTouchdownzone Area(RCL,TCL Leadout.Aiming point. Marking)
 • Sign Positioning - การเพิ่มขั้นตอนการตรวจคุณลักษณะป้ายสัญลักษณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ให้ปลอดภัยต่อใบพัดเครื่องบิน
 • Barricade and flag of VTBS ได้แท่ง Barricade ขนาดสูง 20 ซม มาใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัย(หลีกเลี่ยงความเสี่ยง)จากใบพัดเครื่องยนต์ turboprob ตาม ANNEx 14 vol1 ทุกประการ ขอขอบคุณในความตระหนักกรณีนี้ครับ Olemu Wittawat Jee Lorrat
 • Sensitive Area and Critical Area - การเพิ่มขั้นตอนการทำเครื่องหมาย Marker หัวทางวิ่งที่กำลังก่อสร้าง บริเวณ Critical Area บริเวณ Road Holding
 • Sensitive and critical area Marking , signage and Rubber stick เร่งรัดการจัดทำแนวเขตปกป้อง การรบกวนสัญญาณวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ โดยใช้ Youtube เผยแพร่ Bestpractice ของ ทภก. และ ทหญ. (ATC Procedure (AD Manual4.17)ของ ทภก. จัดทำแล้วเสร็จ) ขอขอบคุณในความตระหนักกรณีนี้ครับ Jee Lorrat
 • Position และ Aircraft movement Area
 • NOTAM AFL Reduce to Non Precision APCH- การเพิ่มขั้นตอนตรวจพินิจในเรื่องการออก NOTAM แจ้งลดระดับการให้บริการระบบไฟฟ้าสนามบิน
 • GLASS, Beam AFL- การตัดหญ้าโดยใช้การตัดด้วยมือเก็บงานบริเวณ หน้าป้าย หน้าโคมไฟฟ้าสนามบิน ให้ถี่บ่อย ทำทันที กว่าบริเวณอื่นๆ(Corrective Maintennaceรอไม่ได้)
 • Protect FIRE- การเก็บวัสดุต่างๆทันที หลังการใช้รถกวาดดูดกวาดบริเวณลานจอดอากาศยาน (มปส.)
 • การจัดตั้งทีมงานทาสีเร่งด่วน สำหรับMarking mี่สำคุญต่อการนำร่อง ภาคพื้นได้แก่ RCL Marking , TCL Marking , towbar release marking , Highlight Marking , A/C parking lead-in lead out marking , TWY lead-in marking ขอบคณ ทุก ทย.(ทอท.)ครับ

.........

......... การเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติที่เคยได้ทดลองทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมาใช้.....กำกับดูแล...ในขั้นตอนการตรวจออดิตสนามบินของกรมการบินพลเรือน....การมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสนามบินบริษัทการบินกรุงเทพ จึงกลายมาเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน ที่สนามบินควรจัดให้มีขึ้นในทุกแห่ง เป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีรูปแบบเดียวกัน

5 หัวข้อองค์ความรู้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 บพ. มี 5 ด้านดังนี้ครับ

1. การดำเนินงานสนามบินตามมาตรฐานICAO (หัวข้อองค์ความรู้ที่7)

2.มาตรฐานความปลอดภัย(หัวข้อองค์ความรู้ที่9)

3.ความรู้เบื้องต้นด้านการบินพลเรือน

4.หลักเกณฑ์การตรวจสอบสนามบิน

5.มาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

........สมส. เลือก 1 และ 2 คือ การดำเนินงานสนามบินตามมาตรฐานICAO และมาตรฐานความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความรู้ การหารือหาสาเหตุที่แท้จริงและใช้ความรู้เข้าไปแก้ไขประเด็นของปัญหา จนสัมฤทธิ์ผล จับประเด็น และสังเคราะห์ปัญหาจนตกผลึกเป็นวิธีแก้ไข หรือ ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ

เรื่องเล่าที่ประสบความสำเร็จจากประสบการตรวจออดิตสนามบินของไทย ตั้งแต่ปี 2544 - 2560

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี เป็นองค์ความรู้ฝังลึกเผยแพร่ให้เกิดวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ดียิ่งๆขึ้น สืบต่อไปในกิจการสนามบินและส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดแนวโน้มที่ลดลงของระดับความปลอดภัย ระดับความเสี่ยง และให้มั่นใจว่ามาตรการหรือกลไกที่จะนำมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยไม่เสียเวลามากนัก คือ การรีบตระหนักรู้และนำไปใช้ให้เหมาะสม ปรับแก้ให้เข้ากับบริบท จัดการบริหารความเปลี่ยนแปลงให้ทันการ งานก็สำเร็จลงได้เร็วกว่าที่ควรประเด็นคือ อย่าได้ลังเลสงสัยอะไรให้ลงมือปฏิบัติด้วยความรอบคอบ คือการสังเกตุตัวแปรที่มีผลกระทบหลัก รอง และมีแผนการจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันเกิดมาจากตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่การเจริญเติบโตของการขนส่งทางอากาศ โดยหลักสำคัญ คือ การลงทุนต่างๆจะต้องบริหารความปลอดภัยให้ดี ให้สมดุลย์กับความพึงพอใจเกินความคาดหมายของผู้โดยสาร และสัมฤทธิ์ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ให้เติบโตและพัฒนาได้ทันต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดในปัจจุบัน

วิธีปฏิบัติที่ดีนั้นจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อข้อแนะนำใหม่ๆ ต้องทำให้ประชาชนยอมรับได้ว่า เราได้ปกป้องในเคสใดๆตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตามมาตรฐาน ที่มิใช่แค่มาตรฐานขั้นต่ำ แต่องค์กรกำกับได้ส่งเสริม ผลักดัน มีกลไกกำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการมีแผนการจัดการระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว นำมาให้บริการต่อประชาชนเท่าที่เทคโนโลยีด้วยการจัดการ ที่มีกลไกทำให้มั่นใจว่า ทำได้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านมาในคราวใดๆ

........................................................................................................................................................................................

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสนามบินพลเรือน (84 (55+29) of Story Telling)

EBOOK(2008-2017) ดาวน์โหลด PDF (88MB)ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0By-Mh_QUkMdeX1NI...

EBOOK(2008-2017) ดาวน์โหลด EPUB (77MB)ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0By-Mh_QUkMdebFRS...

............................................................................................................................................................................................


RWY TWY APRON Physical and VISUAL AIDS (55 Story Telling)

..........................................................................................................................................

สารบัญ....

เทคนิคการauditสนามบิน

เทคนิคการauditสนามบินทั่วไป

กระบวนการออดิตสนามบิน

เทคนิคในการประสานงาน

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย กรมการบินพลเรือน

สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6

วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์

เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา

มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

มนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)

มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง

การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

เหตุใดจึงต้องเปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องโดยสารขณะเครื่องบินขึ้นลง

กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที

สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้

โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ

โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทก

การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์

การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ

ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของสนามบิน

วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน

ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้อง จัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)

ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร

การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หอควบคุมการบินมิใช่บังคับแต่อำนวยความสะดวกให้trafficflow

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน และการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน

Road holding position Sign/Light

โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน

สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต

นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

กระบวนการให้เอกชนมีส่วนร่วมโดยรับสัมปทานด้านบริการภายในสนามบินตลอดจนเข้าบริหารสนามบิน

เหตุใดจึงต้องห้ามหน่วยงานอื่นเข้ากู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ

Q&Aจตอ

ไขข้อสงสัยมาตรการ ของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs)update!!!

ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน

ไขข้อข้องใจสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินภายในประเทศ

การเช็คอินผู้โดยสารให้ตรงเวลาสำคัญไฉน

มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย

ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ริมถนนภัยแฝงของผู้ใช้รถใช้ถนน

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

......................................................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 2 : KM , CAAT Vision , Safety Awareness & Responsibilities ,Power of Change (29 Story Telling)

Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี

มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน 2553-2558

แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน(KM to LO)

รายการองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดKMสมสปี2552-2556

เมื่อนำKMมาใช้แล้วก่อให้เกิดBest PracticeและCuture Valueในเรื่องดังนี้

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัยการบินภาคพื้น

COPsกรมการบินพลเรือน

กำเนิดCOPs1สำนักมาตรฐานสนามบิน

การจัดการองค์ความรู้องค์กรการบิน

การถอดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน

ท่าอากาศยานดีเด่น ต้องเด่นและดีอย่างไร

ทำ KM เพื่ออะไร ใครรู้บ้าง???

บทสรุป KM DAYกรมการบินพลเรือน2553-2557

KMและLOในมุมมองของนักบินส่วนบุคคล

จากก้าวที่กล้าลุกยืนแชร์เผยแพร่ความรู้ฝังลึกสู่วิกิตำราWikiBookหยั่งท่าที

สิ่งต่างๆ 5 สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย

ขอโทษครับ ขอขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหน่อยนะครับ

Safety Factorควรใช่้ในภาวะไม่ปกติเท่านั้น

ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง

จิตใต้สำนึก(SubConscious)และการรับรู้อย่างมีสติ-โสตถิทัศน์ เอี่ยมลำเนา

พ่อหลวงแห่งไทยทรงสอนความรู้อันเกิดจากประสบการณ์(Tacit Knowledge)

ตามรอยเท้าพ่อ: การระเบิดจากภายใน สอนให้ตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture)

รวมสำนวน คำคม ศิลปการใช้ชีวิต พระราชดำรัส

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติพันธกิจ ด้วยค่านิยมที่ดีของข้าพเจ้า

ใช้ชีวิตอย่างมีมุมมอง

พึ่งตนเองก่อนที่จะยอมเป็นแมวนั่งเฝ้ารออาหาร

ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำงานของคนไทย

............................................................

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก(Safety Promotion of ground vehicle transportation)

COPs4 : Safety Promotion of ground vehicle transportation

มาตรฐานข้อกำหนดของอุโมงค์ลอดในประเทศไทย

การกระทำให้ผู้ขับขี่รถในทางสาธารณะสับสน

กฎจราจรว่าด้วยให้รถทุกชนิดจัดทำชิ้นส่วนตัวถัง คลุมปิดล้อยาง และ ส่วนเปิดเพื่อป้องกันรถเล็กและสิ่งต่างๆเล็ดรอดเข้าใต้ยางล้อและใต้ท้องยานพาหนะ

กฎจราจรว่าด้วยผู้ขับรถทุกชนิดต้องเว้นระยะห่างให้รถมอเตอร์ไซค์เท่ากับรถเก๋งคันหนึ่ง

ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ริมถนนภัยแฝงของผู้ใช้รถใช้ถนน

สิ่งต่างๆ 5 สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย

Safety Factorควรใช่้ในภาวะไม่ปกติเท่านั้น

การยอมรับความเสี่ยง กับบางชีวิตที่เรียกคืนมิได้(update)

.................................................................................

คำสำคัญ (Tags): #10yearKM#KM10year#KMAnnivesary
หมายเลขบันทึก: 630493เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2017 06:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กันยายน 2018 05:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี