ชั้นเรียนเสมือนจะมาแทนชั้นเรียนจริง?


บทความเรื่อง How Google Took Over the Classroom? ลงในเว็บไซต์ของ นสพ. The New York Times วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกว่า The tech giant is transforming public education with low cost laptops and free apps. But schools may be giving Google more than they are getting.   

กูเกิ้ลจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Google Chrome สำหรับใช้ในโรงเรียนในราคาต่ำ (๓๕๐ เหรียญ)     และให้ app ฟรี   ทำให้เป็นที่นิยมในวงการศึกษาอเมริกัน   โดยเขาบอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนชั้นประถม และมัธยมอเมริกัน (กว่า ๓๐ ล้านคน) ใช้ระบบ aducation apps ของกูเกิ้ล  ได้แก่ Google Classrooms และ Google Docs   เขาเรียกว่าเป็น Guglification ของห้องเรียน  

นอกจากนั้น กูเกิ้ลยังจัดตั้ง online CoP สำหรับนักการศึกษา เรียกว่า Google Educator Groups   เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้   ในประเทศไทยมีแล้ว ๑๙ GEG ใช้ภาษาไทย   

มี Certified Innovator Program สำหรับให้คนลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม    มี Certified Trainer Program สำหรับฝึกเป็นโค้ชช่วยเพื่อนครู    มีการจัด Google Leadership Symposium ของเขตการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีใช้เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรุ้ของกูเกิ้ล     

อ่านแล้วผมคิดว่า กูเกิ้ลจับประเด็นถูก ในการจัดระบบไอทีสนองการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑  ทั้งระบบ hardware และระบบ software   รวมทั้งระบบการจัดการ   อ่านแล้วคิดว่าหากคนในวงการศึกษา รู้จักใช้ระบบของกูเกิ้ลอย่างถูกต้อง   จะช่วยให้การบรรลุ 21 st Century Skills สะดวกขึ้นมาก   แต่ผมไม่คิดว่า เทคโนโลยีจะมาทดแทนครูที่ดี ... ครูเพื่อศิษย์ วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๐

ห้อง ๕๒๙ โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.57.76
เขียนเมื่อ 

I think that Google is 'permeating' into 'world culture' (and what business would not enjoy 'being cultural'?)

We need to replace 'data copying' teachers (who merely transfer data to students) with 'life mentoring' teachers (who point out right views and right characters for students). The Internet can provide more data than any teacher can. But we have yet to see if arteficial intelligence (software and robots) can provide mentoring.