ความเห็นล่าสุด


ดร. กฤษณะพงศ์ กีรติกร ให้คำอธิบายว่า น่าจะเกิดจากช่วงนั้นเกิดโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประถมในชนบทขยายออกไปสอน ม. ต้นด้วย นักเรียนเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกทดสอบ PISA และให้ผลคะแนนต่ำ

วิจารณ์

ขอแก้ไขว่า เอกสารที่กล่าวถึง ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ แต่เป็นข้อเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย สำหรับเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกวิจารณ์

อ. หมอปรีดา มาลาสิทธิ์ อ่านบันทึกนี้แล้ว ในข้อสะท้อนคิดมาดังข้างล่างDear Aj Vicharn, I just read your recent blog on “Fear” book by Ven. Buddhadasa, which was linked to your former blog describing a study by Abigail Marsh (as attached below) and published in the Scientific American Mind.She studied the sizes of amygdala in psychopath and those with altruistic background and showed larger sizes in the latter group.I wonder whether those who practiced altruistic meditation which has been emphasized in Mahayana Buddhism also had larger amygdala?Study of the mind should also be augmented by functional and physiological tests on brain structures, not only on anatomical property alone - I guess.Fascinating and thank you for your blogs.Prida

เข้าไปดู presentation ของการประชุมนี้ได้ที่ https://www.oecd.org/education/ceri/presentations-creativity-critical-thinking-skills-in-school-moving-a-shared-agenda-forward-24-25-september-2019.htm

purpose และการปฏิบัติตาม purpose ขององค์กรมีหลัก 5P อ่านได้ที่ https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/more-than-a-mission-statement-how-the-5ps-embed-purpose-to-deliver-value?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=c72aa15a-2c28-47bd-acfa-7b2ef6a3fb8f&hctky=12246477&hlkid=2a476449b296446ea48fe696fe8ec1f7

เรียน อ. วิจารณ์ ที่เคารพค่ะแหม่มอ่านที่อาจารย์เขียน แล้วรู้สึกโดนใจเลยค่ะ สมัยที่เราอยู่ยิปซั่ม เรื่องความโปร่งใส กับคำสอนที่ว่าใช้เงินหลวงให้เหมือนเงินเรา ยังเป็นสิ่งที่แหม่มจำแม่นยำ อาจารย์เขียนเรื่องนี้ได้ตรงใจมากๆ คะ

เพิ่งนึกออก ว่าหญ้าริมทางเดินที่พบบ่อยสมัยเด็กคือ หญ้าตีนกา ที่ไม่ก่อปัญหาอะไร ต่อการเดิน จึงเผลอลืมไปวิจารณ์ พานิช๑๔ มิ.ย. ๖๓

ขอบพระคุณที่ช่วยท้วงครับ ได้แก้ไขแล้ว ตกคำว่า ไม่ ครับวิจารณ์

website ของการประชุม และมีเอกสารการประชุมด้วย ที่ http://www.oecd.org/education/ceri/creativity-and-critical-thinking-skills-in-school-moving-a-shared-agenda-forward.htm

ขอบคุณคุณ SR ครับ ผมแก้ไขเป็นอัลตราซาวนด์แล้ว เขียนผิดครับ อาการของคนแก่วิจารณ์

อ. หมอปรีดา มาลาสิทธิ์ ส่ง ลิ้งค์นี้ http://www.bbc.com/capital/story/20181025-the-cost-of-keeping-singapore-squeaky-clean มาให้ เป็นคำอธิบายว่า ความสะอาดของสิงคโปร์ที่ผมไปพบ เกิดจากอะไรวิจารณ์

ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เขียนถึง ศ. นพ. ธาดา ยิบอินซอย ลงวารสาร Asian Biomedicine อ่านได้ที่ https://content.sciendo.com/view/journals/abm/5/5/article-p721.xml วิจารณ์ พานิช๘ กันยายน ๒๕๖๑

South Centre รายงานสรุปประเด็นของสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๗๑ ที่https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2018/07/PB49_Major-Outcomes-of-the-71st-Session-of-the-World-Health-Assembly-of-WHO_EN.pdfวิจารณ์

คุณ sr ครับ

กรุณาอธิบาย bootstrap model feedback loop ในทางปฏิบัติได้ไหมครับ

ขอบพระคุณครับ

วิจารณ์

อ่านรายงานผลการวิจัยเรื่อง การทุจริตกรณีการศึกษา โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด โดยทีมของ ทีดีอาร์ไอ  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว. ที่ http://tdri.or.th/wp-content/u...

วิจารณ์

อ่านรายงานผลการวิจัยเรื่อง การทุจริตกรณีการศึกษา โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด โดยทีมของ ทีดีอาร์ไอ  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว. ที่ http://tdri.or.th/wp-content/u...

วิจารณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี