กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​
นาย กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​ พยอมแย้ม

กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​


ประธาน
องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม
Username
chainiran
สมาชิกเลขที่
192222
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

ประวัติ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม

ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

 

ณ.วันที่ 25 สิงหาคม 2556          

อุดมการณ์     เป็นคนดีที่ไหนก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดีที่แท้จริง

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

 

บอร์โทร                     086-771-7779

สถานภาพ                     โสด

Email                            chainiran@hotmail.com

Facebook                     ไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม       http://www.facebook.com/chaini...

 

รางวัลเกียรติยศ

 

1.      รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) พ.ศ. 2551

2.      เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 พ.ศ.2553

3.      รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) พ.ศ. 2554

4.      เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 พ.ศ.2560

 5.​      รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม​  จาก​ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

  

ผลงานที่ผ่านมาต่อสาธารณชน

 

1.      เคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริต โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 23,700 ล้านบาท

2.      ฟ้องศาลปกครองบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หรือดอนเมืองโทลเวย์ สัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรม 

         และการขึ้นราคาค่าผ่านทางที่แพงเกินความเป็นจริงเมื่อวันที่ 19 มค.53

3.      ต่อต้านราคาแก๊สและราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม ในฐานะแกนนำพลังงาน เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง

4.      คัดค้านและตรวจสอบการการกำจัดขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

-       กรรมการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ตั้งแต่ปี 2546 -2562)

-       กรรมการจัดงานโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “วันสตรีไทย”1 สิงหาคม

         - โครงการสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน

         - โครงการคัดเลือกเยาวสตรีดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน

-       คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

-        ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม (ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน)


-        ประธาน โครงการรักษ์โลกช่วยกันลดขยะ ( Love World Less Waste ) 

-       กรรมการ​ มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน 

-        คณะกรรมการ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) จัดตั้งขึ้น  

         โดยคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนะธรรม วุฒิสภา ณ.อาคารรัฐสภา (ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน)

-        ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการวันนี้ประเทศไทย ทุกวันอังคาร เวลา 22.00 น. - 23.00 น. และวันอาทิตย์ 20.00 น. - 21.00 น. ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ

-        พิธีกร ดำเนินรายการ  SME สร้างอาชีพ TV 

-       รองประธาน เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.)

-       แกนนำเครือข่ายพลังงาน การเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง

-       อดีต รองประธานมูลนิธิไทยรวมใจ (ตั้งแต่ปี 2559 - 2561)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

-       อดีตกรรมการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวไทยมีสุข สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเป็นประธาน

-       อดีต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน ส.ว.ศรีสะเกษ

-       อดีต อนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสม กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วุฒิสภา มล.ปรียพรรณ ศรีธวัช ส.ว.สรรหา

-       อดีต ที่ปรึกษา อนุกรรมมาธิการพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงาน และเรื่องประชาชน การเมืองเพื่อความเป็นธรรม วุฒิสภา นายไพบูลย์ ชำศิริพงษ์ ส.ว.ประทุมธานี

-       อดีต คณะอนุกรรมการจัดโครงการแม่วัยใส วุฒิสภา

-       อดีต ผู้ดำเนินรายการTV หยุดโกงชาติ ร่วมต้านคอรัปชั่น ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ วันอังคาร 22.00 น.- 23.00 น. 

-       วิทยากรรับเชิญประจำวิทยุรัฐสภา 87.5 MHz รายการชั่วโมงประชาธิปไตย

-       เขียนหนังสือการเมืองและการปกครอง ชื่อ บทเรียนราคาแพงหลังปฏิวัติ   What happened เมื่อปี พ.ศ.2550

-       อดีต กรรมการแผนกจำหน่ายเครื่องหมายกาชาดงานกาชาด สภากาชาดไทย พ.ศ.2552 

-       อดีต คณะกรรมการ กอ.รมน.จว.สป.(ภาคประชาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

-       คณะทำงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

-       ที่ปรึกษา สมาชิกวุฒิสภา สามาชิกสภาผู้แทนราษฏร์

-       คณะทำงานเฉพาะกิจรัฐบาล

-        ฯลฯ

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี