ชีวิตที่พอเพียง 3672. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๔๓) ใช้ PLC เพื่อความเสมอภาค


โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ กสศ. น่าจะสร้างพลังที่ ๔ ของ PLC คือพลังสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ชีวิตที่พอเพียง 3672.  ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (๔๓) ใช้ PLCเพื่อความเสมอภาค

บันทึกที่ ๑   บันทึกที่ ๒   บันทึกที่ ๓    บันทึกที่ ๔    บันทึกที่ ๕    บันทึกที่ ๖ บันทึกที่ ๗   บันทึกที่ ๘    บันทึกที่ ๙     บันทึกที่ ๑๐     บันทึกที่ ๑๑    บันทึกที่ ๑๒   บันทึกที่ ๑๓    บันทึกที่ ๑๔   บันทึกที่ ๑๕   บันทึกที่ ๑๖    บันทึกที่ ๑๗   บันทึกที่ ๑๘      บันทึกที่ ๑๙    บันทึกที่ ๒๐   บันทึกที่ ๒๒    บันทึกที่ ๒๓     บันทึกที่ ๒๔    บันทึกที่ ๒๕    บันทึกที่ ๒๖   บันทึกที่ ๒๗   บันทึกที่ ๒๘   บันทึกที่ ๒๙      บันทึกที่ ๓๐    บันทึกที่ ๓๑    บันทึกที่ ๓๒    บันทึกที่ ๓๓   บันทึกที่ ๓๔    บันทึกที่ ๓๕   บันทึกที่ ๓๖   บันทึกที่ ๓๗    บันทึกที่ ๓๘   บันทึกที่ ๓๙

  บันทึกที่ ๔๐  บันทึกที่ ๔๑  บันทึกที่ ๔๒   

โพสต์ ของสถาบันคีนันเรื่อง HowProfessional Learning Communities are Transforming Education in Thailand    ทำให้ผมเกิดความคิดในการเขียนบันทึกนี้  

นี่คือการใช้ KM พัฒนาการศึกษา     คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของครูจากโดดเดี่ยว มาทำงานเป็นทีม    จากการวางตัวเป็นผู้รู้ มาวางตัวเป็นผู้สงสัย     แล้วร่วมกันหาคำตอบ    ในบันทึกนี้ผมขอเสนอวิธีใช้การวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง     เน้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านทาง PLC

PLC คือเครื่องมือเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของครูใหญ่(ผู้อำนวยการ) จากบริหารกฎระเบียบและสนองนาย    มาเป็นสนองนักเรียน โดยการเป็นผู้อำนวยการ PLC  

สถาบันคีนันบอกว่า PLC มีพลังสาม     ได้แก่ (๑)พลังของการร่วมกันตั้งคำถามเรื่องผลงาน (performance) ของครู   (๒) พลังของการแชร์วิธีทำหน้าที่ครู   และ (๓) พลังของความร่วมมือของครูช่วยกันพัฒนาวัสดุประกอบการเรียน   

ผมจึงเกิดความคิดว่าโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ กสศ.   น่าจะสร้างพลังที่ ๔ ของ PLC คือพลังสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา  

กสศ.ควรหาทีมวิจัยไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียน ว่ากิจกรรม PLC  ที่ทาง กสศ. เรียกว่า Q-PLCช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาหรือไม่ อย่างไร    โดยผมขอเสนอว่า น่าจะดูว่า กิจกรรม Q-PLC ตั้งโจทย์ที่ช่วยหนุนความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างไร    คือการวิจัยตรวจสอบโจทย์ของ PLC     และเมื่อตั้งโจทย์ที่ relevant  ต่อ education equity แล้ว     ส่งผล (impact) ต่อความเสมอภาคอย่างไร           

ต้องนิยามว่า “ความเสมอภาคทางการศึกษา”ในกรณีนี้หมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ    คือกำหนด operating definition    โดยความเป็นจริงคือโรงเรียนในสองโครงการนี้เป็นโรงเรียนกลุ่มที่ดูแลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น    ดังนั้น หากมีหลักฐานว่า “ผลลัพธ์การเรียนรู้”(learning outcome) ของนักเรียน ยกระดับขึ้น     ก็ตีความได้ว่า เกิดผลยกระดับความเสมอภาค     ซึ่งเป็นความเสมอภาคเชิงมหภาค (macro)ในระดับประเทศ

ยังมี “ความเสมอภาค” ระดับ จุลภาค (micro)    คือภายในโรงเรียนเอง     ที่วิถีปฏิบัติในโรงเรียน และของครู   มีผลสร้างความไม่เท่าเทียมกันของนักเรียน    มีนักเรียนบางกลุ่มถูกทำให้ด้อยโอกาสในการเรียนรู้    ที่โครงการวิจัยต้องเอาใจใส่    และหาวิธีวัด    และหาวิธีตรวจสอบว่ามีโรงเรียนใดบ้างใน ๒โครงการ ที่ทำงานเรื่องนี้ได้ดี   เอกสารทางวิชาการที่อาจช่วยการคิดตั้งโจทย์เรื่องนี้คือ หนังสือ สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน    และบันทึกชุด ครูเพื่อศิษย์สอนสู่รู้เชื่อมโยง    โดยต้องอ่านแบบตีความ  

ขอตั้งข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์การทำงานของโรงเรียนแม่คือวิทยา ตามบันทึกที่ ๓๙ ของชุดทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค

งานวิจัยนี้ควรเป็นงานวิจัยหาความสำเร็จ     เอามาตีความวิธีการ    เพื่อเอามาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง     ไม่ใช่การวิจัยเชิงทฤษฎี

วิจารณ์ พานิช  

๕ มี.ค. ๖๓

หมายเลขบันทึก: 676935เขียนเมื่อ 14 เมษายน 2020 00:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 เมษายน 2020 00:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี