บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ครูเพื่อศิษย์ สอนสู่รู้เชื่อมโยง