องค์ความรู้ด้านมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ


องค์ความรู้ด้านมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

42องค์ความรู้ด้านมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

Manual

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6

ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้องจัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

Audit Technics and Inspection

เทคนิคการauditสนามบิน

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้

มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual
วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน

กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)

หลักกระบวนการปฎิบัติที่ดีการตรวจพินิจสนามบิน (Best Practice of Aerodrome Inspection)

กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)
การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที
มนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)
สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร
โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน

สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน

Installation and Specification

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2

โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ

โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทก

สนามบินสาธารณะและการ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษา  

รวมสรรพสาระระบบไฟฟ้าสนามบิน จากเว็บไซต์ Gotoknow.org
Road holding position Sign/Light
ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน

Sensitive Area

วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์

PAPI Survey Installation

กรณีศึกษา การคำนวณหาระยะติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศPAPIทชม

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ

ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

Apron

เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา

การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

การออกแบบหลุมจอดอากาศยานและการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด

Visual Aids for Denoting Obstacle

มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง

การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็คโทรนิคส์

การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต

Construction Area

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

การบ่งชี้พื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีในเรื่องการอนุญาตหรือเห็นชอบให้ติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ สายอากาศ ADS-B

ลักษณะทางกายภาพหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(Intermediate Facilitation​)

.....................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี