ผมรู้สึกยินดีที่ได้ไปสอนป.โทคณะจิตวิทยาที่ ม.เกษตรและหวังว่าจะใช้ blog นี้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ขอบคุณ