ความเห็น 43961

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เขียนเมื่อ 

 Computingกราบเรียนท่านอาจารย์จีระ ที่นับถือ

 ในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นำเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปเผยแพร่ในหมู่พวกเราชาวมอดินแดง ขอขอบพระคุณครับที่ท่านอาจารย์นำเรื่อง Blog มาใช้ในการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยนำความรู้ฝังลึกเข้ามาร่วม "สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"