ความเห็น 44992

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
IP: xxx.108.76.116
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้(ขออนุญาตเรียกว่าความรู้นะครับ)แก่นิสิตของสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

ในการมาสอนครั้งนี้ผมคิดว่าทำให้หลายๆ คนเกิดความกระจ่างในเรื่อง ของ head และ hard ครับ