ความเห็น

ยางพารากับผักหวานป่า : สูตรปลูกผักหวานป่าที่ประหยัดที่สุด ตอนที่12

คุณไก่
IP: xxx.68.241.65
เขียนเมื่อ 

เปิดดูสองคลิปนี้..มีคำตอบ

ปลูกต้นไม้ได้อะไรมากกว่าที่คิด

https://youtu.be/EaF8r2xyF8s


https://youtu.be/50s-9KFhWVA

สนใจกล้าพันธุ์ไม้ติดต่อ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งตัวแทนและสาขาทั่วประเทศ 

โทร. 0954654546   0946465654

www.takuyak.com

ID.Line : kai54654546

www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง

Page: คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้

Page: ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกพะยูงแห่งประเทศไทย

ใบทะเบียนพาณิชย์กิจ เลขที่36501005xxxxx?


โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560)

โอภาส เกาไศยาภรณ์
IP: xxx.68.105.11
เขียนเมื่อ 

สะท้อนความรู้จากการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 ในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560


“The world is changing very fast and unpredictable” by Michael Hammer


โลกในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาก็เช่นกัน ปัจจุบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถูกท้าทาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรต้องปรับตัวรับความท้าทายเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้นำ (Leader) ที่สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น 1. Trust / Authority Leadership 2. Charisma Leadership 3. Situational Leadership 4. Quiet Leader Leadership 5. Transformational Leadership 6. Transactional Leadership และ 7. Authenticity Leadership ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามแนวคิดของ PeterDrucker และของ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ แล้วจะพบว่า 

“PerterDrucker จะมองตรงบริบทของตัวผู้นำเป็นหลัก ว่าในตัวของผู้นำควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น Ask what needs to be done หรือ Ask what’s right for enterprise แต่สำหรับของ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ แล้ว เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาและมองในภาพรวมขององค์กร ทั้งในด้านการนำพาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายหรือการแก้ปัญหาองค์กรเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ”


นอกจากนี้ผู้นำเองจำเป็นต้องมองไปที่การพัฒนาคนในองค์กร ดังจะเห็นได้จากทฤษฏีเรื่องทุนมนุษย์ (8K’s 5K’s) ที่เกิดจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ Gary Becker เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ศึกษาสัดส่วนความสัมพันธ์จากระยะเวลาที่ศึกษากับรายได้ ซึ่งพบว่า หากมีการศึกษาที่มากขึ้น (สูงขึ้น) จะส่งผลให้รายได้มีมากขึ้น แต่ภายหลังพบว่า ตัวแปรในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาไม่ได้มีปัจจัยเดียวที่ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น


นวัตกรรม (Innovation) เองก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ประเด็นที่เป็นข้อคำถามกันมากก็คือ นวัตกรรม คืออะไร และมีกระบวนการในการได้มาซึ่ง นวัตกรรม อย่างไรบ้าง ซึ่งหากมหาวิทยาลัยผลักดันเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ก็จำเป็นต้องปรับกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านของ คน ระบบ วิธีการทำงาน แนวคิดและแรงจูงใจ 

(I-Imagination, C-Creativity, I-Innovation, E-Entrepreneurship) ยกตัวอย่างของ 3M ซึ่งมีการใช้กระบวนการต่างๆ ที่ชัดเจน ในการเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรม ได้แก่

1. Management

2. Innovation Strategy

3. Innovation Development Process

4. Organization Culture

5. Networking

หรืออย่างในกรณีศึกษาของ SCG ที่ผู้นำได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ได้แก่ ชุดทำงาน ที่อนุรักษ์มามากกว่า 90 ปี มาเป็นแบบสากลและทันสมัย จนกระทั้งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเข้าสู่หมายเลข 1 ในอาเซียน ซึ่งทั้งหมดมาจากการกล้าคิด และเมื่อคิดแล้วกระบวนการในการเดินไปสู่เป้าหมายก็ต้องเป็นระบบ ที่จับต้องได้อีกด้วย


ดังนั้น หากจะประยุกต์กับการพัฒนาผู้นำและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากความเห็นส่วนตัว จะประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยควรจะต้องวางเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งหากยกแนวทางของกระทรวงการคลังก็จะพบว่า แนวทางการพัฒนาก็ควรดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน ทั้งการลดขนาดองค์กรลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเป็นองค์กรเชิงรุก รวมถึงการเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย 

2. การปรับวัฒนธรรมในการทำงานของมหาวิทยาลัย สร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หากยกตัวอย่าง จากแนวทาง 4L’s ของ Chira way ก็จะสามารถมาเป็นแนวในการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวได้ (1. Learning Methodology, 2. Learning Environment, 3. Learning Opportunities และ 4. Learning Communities) รวมถึง 3 V’s ซึ่งได้แก่ 0(1. Value Added, 2. Value Creation และ 3. Value Diversity)

3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคลากรทุกคน

4. ยึดถือแนวปฏิบัติตามปฏิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “our soul is for the benefit of mankind”

การปลูกพืชแซมในไร่มันสำปะหลัง

คุณไก่
IP: xxx.68.241.65
เขียนเมื่อ 

เปิดดูสองคลิปนี้..มีคำตอบ

ปลูกต้นไม้ได้อะไรมากกว่าที่คิด

https://youtu.be/EaF8r2xyF8s


https://youtu.be/50s-9KFhWVA

สนใจกล้าพันธุ์ไม้ติดต่อ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งตัวแทนและสาขาทั่วประเทศ 

โทร. 0954654546   0946465654

www.takuyak.com

ID.Line : kai54654546

www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง

Page: คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้

Page: ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกพะยูงแห่งประเทศไทย

ใบทะเบียนพาณิชย์กิจ เลขที่36501005xxxxx?

ลูกฟันผุ ไม่ต้องรักษาได้หรือเปล่า ?

น้องติวเตอร์ค่ะ
IP: xxx.68.105.11
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ

ตอนนี้ลูกชาย 2.9 ขวบ บ่นปวดฟันซี่เกือบถึงฟันกรามใน ก่อนน่านี้ก็เคยมีตุ่มหนองขึ้นบริเวณ ถัดจากฟันหน้ามา1ตุ่ม เป็นๆๆหายๆๆค่ะ จนตอนนี้ไม่เห็นขึ้นมาแล้ว แต่น้องมาปวดตรงเกือบถึงฟันกรามใน น้องคงปวดมากต้องกัดฟันตลอดเลยค่ะ แต่ว่าร้องปวดเป็นบางเวลานะค่ะ ตอนขวบกว่าๆๆ น้องติดขวดกินมื้อดึกตลอด แล้วติดของหวาน ชอบกินช็อกโกแล็กมาก ที่บ้านชอบแอบให้กินเวลาแม่ไม่อยู่ เคยพาน้องไปรักษา หมอแนะนำให้ครอบฟัน แต่ต้องวางยาสลบ เลยไม่พาน้องไปค่ะ ไม่อยากให้เขาวางยาสลบ ปล่อยเวลาผ่านมาจนน้องปวดฟัน สงสารน้องมากค่ะ แปรงฟันให้เช้า - ก่อนนอนทุกวันค่ะ ป้ายฟลูออลายก็ทำ ส่วนฟันที่อยู่ข้างๆ2ซี่น่าได้ กอนไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้วค่ะ ฟันน้องผุมาก แบบนี้รักษาแบบไหนที่ค่ะ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ หนูเพิ่งรู้จัก VUCA เป็นครั้งแรก อยากไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนค่ะ :)

ความหมายของผู้นำ

ด.เด็กต้องนิมนต์
IP: xxx.68.105.89
เขียนเมื่อ 

โคตรเยอะ โคตรงง โคตรมั่ว


วันสิ่งแวดล้อมโลกปี2560 ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร

เรียนอาจารย์ ขจิต งานเข้ามากช่วงนี้

กระบวนจังหวัด พอช มอบหมายงาน ให้ลงติดตามพื้นที่ บ้านพอเพียง

เศรษฐกิจและทุนชุมชน

ตำบลทำแผนสภาองค์กรชุมชน ทั้งจังหวัด เหนื่อยลงพื้นที่ทุกวัน

การเลือกตั้งกรรมการกลางของกลุ่มเกษตรกรพัทลุง

เรียน อาจารย์ จำรัส กลุ่มเกษตรกร ถูกจัดตั้งโดย กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางวิชาการ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกร โอนมาขึ้นต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดได้หลายกลุ่ม มีความเข้มแข็งมากขึ้น

สคริปพิธีกร

วชิราภรณ์
IP: xxx.68.5.118
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่ รร.ด้วยนะคะ

โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560)

Apichat Heednacram
IP: xxx.68.249.238
เขียนเมื่อ 

Summary of what has been learned and what will be applied to the work

“THINK OUTSIDE THE BOX”

15-June-17

Subject 1:

·      Learning your STRENGTHS, not weakness

·      Focus on small problems, not a big one

·      Develop emotional capital

·      HRDS (Happiness, Respect, Dignity, Sustainability)

Subject 2:

·      Leader should learn basics from Peter Drucker

·      For fast uncertainty and unpredictable world, Chira’s Way is suggested

·      Peter Drucker quoted that “Doing the right thing is more important than doing the thing right”

Subject 3:

My enemies are:

·      VOJ = Voice of Judgement

·      VOC = Voice of Cynicism

·      VOF = Voice of Fear

16-June-17

Subject 4:

·      Allow yourself to fail

·      Failing doesn’t make you a failure

·      Saying “yes” many times, saying “no” just one time can ruin it all

·      Blaming one another doesn’t strengthen the team

Subject 5:

Factors for a successful innovation are:

·      Leadership

·      Strategy

·      Innovation Ecology

·      Human Resource

·      Business


17-June-17

Subject 6:

·      Figure out what your values are

·      Prioritize them

Subject 7:

·      Managing units in PSU and human resources can adapt the following protocols:

o  Vision

o  Mission

o  Strategy

o  Culture and Value

o  Structure of Organization

o  Job Description (Competency, CORE, Functional, Managerial)

o  Action Plan (Short term, Long Term)

o  Performance Management System

o  Evaluation

o  Rewarding System

·      Talent Matrix with 3x3 cells can be used for HRD analysis

​เปลี่ยนที่ใครอะไรเปลี่ยน..?

ผมดูคนที่เป็นหมอลำเขาไปเรียนกินนอนอยู่บ้านครูสอนให้ร้องสอนให้ลำกลอนลำเรื่องแล้วเขาเอาสิ่งที่เรียนนั้นมาแสดงเลี้ยงชีพ อย่างคุณฉวีวรรณ ดำเนิน ป. ฉลาดน้อย ผมว่านี้สิ เรียนในสิ่งที่ตนชอบแล้วนำมาใช้เลี้ยงชีพละครับ คุณ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช


820. "ปาฎิหาริย์ของการขอบคุณ"

พรสินี พงศาวงศ์ศิริกุง
IP: xxx.68.105.89
เขียนเมื่อ 

วันที่ 23/06

-ขอบคุณพนักงานในร้านทุกคนที่วันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้า แต่ก็ช่วยกันหางานทำ ทำความสะอาดบ้าง ตัดต้นไม้ เช็ดของ อย่างขันแข็ง

-ขอบคุณหลายๆคนที่ทักทายเข้ามาคุยอละแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการเรียนรู้และการทำงาน


วันที่ 24/06

-ขอบคุณลูกค้าที่วันนี้เจอแต่ลูกค้าดีๆเข้ามาสั่งของ หลังจากที่เมื่อวานเงียบเหงา และลูกค้าน่ารักทุกคน

-ขอบคุณต้นแบบอย่างป๋าและแม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงญาติผู้สูงอายุอยู่เสมอ

-ขอบคุณเพื่อนในกลุ่มAI Research ทุกคนที่รับฟังความคิดเห็นกันและเข้ามาแลกเปลี่ยน ถึงแม้จะเป็นช่องทางส่วนตัวก็ยินดี

820. "ปาฎิหาริย์ของการขอบคุณ"

เฉลิมชัย ทนงศักดิ์ อู๊ด
IP: xxx.68.233.71
เขียนเมื่อ 

วันนี้ขอขอบคุณดังนี้ครับ

- ขอบคุณจิตใจ ที่เข็มแข็งที่สามารถบังคับให้ออกกำลังกายได้ 50 นาทีต่อเนื่อง

- ขอบคุณลูกชาย ที่กลับมาทานข้าวเย็นด้วยกันหลังจากสอบเสร็จ และรีบไปทำรายงานกับเพื่อนต่อ

- ขอบคุณภรรยา ที่ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดภายในบ้านให้เป็นอย่างดี

- ขอบคุณน้องหมา ที่ทำให้ทุกๆเช้าวันเสาร์ ผมได้อาบน้ำให้เค้า

- ขอบคุณต้นไม้ในสวนที่บ้าน ที่ร่มรื่นมากในหน้าฝน จนผึ้งมาทำรังใหญ่

- ขอบคุณพ่อและแม่ ที่ให้อิสระในการเลี้ยงดูผม ให้เป็นตัวของตัวเอง

- ขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ facebook

- ขอบคุณคำทักทายจากครูที่เคยสอนมามากกว่า 35 ปี( บันทึก )....ม่านบังตา..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

sr
เขียนเมื่อ 

I call those sort of things "tints" on eye glasses ;-) What we see through "our" glasses is very much our own.


I attach 2 pictures (one I call "treemite world" another "settling...")


เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

prasak thavornyutikarn
IP: xxx.68.105.53
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับเรื่องแบบนี้มีไปทั่วทุกวงการราชการและสถาบัน ต่างกันเพียงแต่ว่ามากน้อยเท่านั้นเอง ่ฝายการเงิน พัสดุ คุมก่อสร้าง ฯลฯ

​เปลี่ยนที่ใครอะไรเปลี่ยน..?

คนเรียนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เรียนไปใช้ทำมาหากิน เราจะทำยังไง .....น่าสนใจ ครุ่นคิดมานานแล้วค่ะเรื่องนี้

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๘๙ : อภิชาตศิษย์ (๑๔) เครียด... ขอเล่าหน่อย

"บอร์ดคุณนกฮูก" น่าจะนำมาปรับใช้ใช้ลดความเรียดของพยาบาลในตึกได้นะคะอาจารย์