ความเห็น 44818

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ธัญญพัทธ์ พีระภัคไพศาล
IP: xxx.108.210.115
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้มาให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้แก่พวกเรา 

จากการสัมนาที่ผ่านมา  ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มเติมและมุมมองที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  โดยที่เราจะต้องใช้ทั้ง Heart และ Head ผสมผสานกันไปในการทำงาน  นอกจากนั้น  การจะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น  ความต้องการในส่วนบุคคลและความต้องการขององค์การต้องไปด้วยกัน  เพราะหากส่วนตัวดี  แต่ขัดแย้งกับองค์การ  ก็จะทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้  ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การลาออก  ดังนั้น ในการทำงาน  เราต้องรู้จักการปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์  รวมทั้งต้องรู้จักตั้งเป้าหมายในการทำงานในแต่ละวัน  และสิ่งที่สำคัญ คือ เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้