สิงห์ ป่าสัก

  ติดต่อ

  ติดต่อ
 • Username: yutkpp
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • สมาชิกเลขที่ 1754
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

การทำงาน

 • 2529 ครูอาสาสมัคร วปณ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
 • 2530-34 ครูนิเทศก์งานศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
 • 2534-37 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • 2537-38 นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2539-45 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2546 - 2557 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2558- ปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
  กรมส่งเสริมการเกษตร

การศึกษา

 • 2535 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มสธ.
 • 2539 นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
 • 2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร