สิงห์ ป่าสัก


หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
Username
yutkpp
สมาชิกเลขที่
1754
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การทำงาน

 • 2529 ครูอาสาสมัคร วปณ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
 • 2530-34 ครูนิเทศก์งานศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
 • 2534-37 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • 2537-38 นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2539-45 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2546 - 2557 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2558-  2560  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร
 • 2560 - 2562 เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
 • 2563 -ปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

การศึกษา

 • 2535 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มสธ.
 • 2539 นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
 • 2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท