สิงห์ ป่าสัก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
Usernameyutkpp
สมาชิกเลขที่1754
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การทำงาน

 • 2529 ครูอาสาสมัคร วปณ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
 • 2530-34 ครูนิเทศก์งานศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
 • 2534-37 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • 2537-38 นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2539-45 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2546 - 2557 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2558-  2560  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
 • 2560 - ปัจจุบัน เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

การศึกษา

 • 2535 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มสธ.
 • 2539 นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
 • 2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร