ความเห็น 44281

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

กมลรัตน์ โกมลจินดา
IP: xxx.192.4.6
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ ก่อนอื่นอยากจะบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการโต้ตอบลักษณะความรู้แบบนี้ใน web ด้วย เพราะปกติไม่ค่อยชอบที่จะมาเขียนอะไรให้คนอื่นอ่าน แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ที่เราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กัน ที่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแบบกระทู้อื่น ๆ สิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงในตอนเริ่มแรกว่า ปัจจุบัน เราไม่ได้มองคนเป็นเพียงเรื่องของ Personnel , Human Resources หรือ Human Capital หากแต่กลายเป็นยุคของ Human Capacity Building คือทำอย่างไรให้เราจะสร้างและดึงศัยกภาพของคนในองค์การออกมาใช้ได้ ทุกคนย่อมมีศักยภาพในตัวเองไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือพนักงานธรรมดา หากปัญหาขององค์การมันอยู่ที่ว่า ไม่มีใครดึงมันออกมาใช้ ไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ เราจึงต้องมีการสร้าง 2I ให้เกิดขึ้น และมีการพัฒนาประสานระหว่างทั้ง Head และ Heart เพื่อผลสัมฤทธ์ขององค์การที่ยั่งยืน สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณที่อาจารย์สละเวลามาให้ความรู้ และข้อคิดกับนิสิต หวังว่าเพื่อน ๆ ที่ได้เข้าฟังทุกคน จะได้นำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ไปปรับใช้กับทั้งชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิตค่ะ