เมื่อวันที่ 29 พค.2549 เกิดปัญหาขึ้นกับลำน้ำพองอีก จากกรณีที่โรงงานปุ๋ยชีวภาพ โรงงานนี้เป็นโรงงานลูกของโรงงานน้ำตาล  สภาพโรงงานเป็นโรงงานปุ๋ยชีวภาพจากกากน้ำตาล การผลิตปุ๋ยของโรงงานนี้ใช้วิธีนำโมลาสมาผสมกับเศษอ้อย และฉีดพ่นน้ำ(ไม่ทราบว่าเป็นอะไร)กองทิ้งไว้กลางแจ้ง แล้วค่อยนำกองปุ๋ยดังกล่าวเข้าสู่ระบบกระบวนการอัดเม็ดในโรงงาน กองปุ๋ยดังกล่าวเทกองไว้กลางแจ้ง และบริเวณรอบโรงงานทางโรงงานได้ขุดคูน้ำล้อมรอบเพื่อป้องกันการล่วงล้ำของสัคว์ คน แต่เป็นคูน้ำแบบขุดดินขึ้นมากองไว้ข้างแบบหลวมๆเมื่อเกิดปัญหาน้ำไหลหลากจึงไม่สามารถสกัดกั้นการไหลของน้ำที่พัดพากองปุ๋ยไปได้ น้ำเหล่านี่้ไหลลงมายังแปรงนาเกษตร ยบ่อปลาส่งผงให้ปลาที่เกษตรเลี้ยงในบ่อตายทั้งหมด ที่สำคัญนำ้นี้ยังไหลลงหนองคูไหล พื้นที่กว่า 30 ไร่ เป็นบ่อน้ำกิน น้ำใช้ของชาวบ้านถึง 2,000 ครอบครัว กินไม่ได้อาบไม่ได้ ปลาตายเป็นเบือ หนองใหญ่นี้ไหลลงไป 2 กม.จะลงห้วยเสียวและอีก 20 กม.ก็จะไหลลงลำน้ำพอง เป็นสายแรก สายที่สองลงบ้านทรายมูล ที่เล่าว่าหนองคูใหญ่ น้ำดื่มกินได้เพราะกรมอนามัยมาตรวจวัดคุณภาพน้ำตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ความเดือนร้อนเสียหายนี้กินเวลายาวนาน มาถึงขณะนี้ 3 กค 49 หน่วยงานภาครัฐคอยดูการแก้ปัญหาของโรงงาน โรงงานใข้วิถีเอารถมาสูบน้ำออก ไปทิ้ง(ที่ทิ้งชาวบ้านไม่รู้) เอากังหันมาเพิ่มออกซิเจนในน้ำ การแก้ไขเป็นยไปอย่างช้าๆ เหตุที่ช้าเพราะชาวบ้านไม่มีองค์กร อ่อนแอ และที่สำคัญยังหาทางออกกับปัญหาได้ไม่หนักแน่นชัดเจน เรื่องนี้จึงยืดเยื้อ  อยากทราบความคืบหน้า คุณ กับพ่อเลื่อน 09-2781697 ได้ตลอด และน้ำจะดีเมื่อไหร่น่าติดตาม