ความเห็น 44737

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

อารีวรรณ ลีทัพไทย
IP: xxx.136.80.162
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่สละเวลาอันมีค่ายิ่งของอาจารย์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับพวกเราชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมภาคพิเศษค่ะ  เพราะนอกจากอาจารย์จะให้ความรู้เรื่องในเรื่องการทำงานที่ต้องมีทั้ง head และ heart แล้ว  ประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตในสังคม การตรงต่อเวลา การรู้หน้าที่ก็เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งในบางครั้งเรามองข้าม คิดว่าไม่เป็นอะไร จนเราทำเป็นนิสัย แต่หลังจากที่ท่านอาจารย์มาชี้แนะ ทำให้เราทราบว่าสิ่งทีเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่สำคัญนั้นเราคิดผิด.....ขอบคุณจริงๆ ค่ะ