ความเห็น 44382

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

นิธิพรรณ พิทักษ์
IP: xxx.8.183.67
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้แก่พวกเรา ทำให้พวกเราทุกคนได้รับความรู้ใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ได้เรียนรู้ถึงการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คือต้องใช้หลักการของ Head and Heart ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กร ในการที่จะบริหารคน งาน องค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการสร้าง 2I ให้เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถสร้างและดึงเอาศักยภาพที่อยู่ในตัวเองออกมา เพื่อให้รู้ว่าเรามีความสามารถมากแค่ไหน และทำให้เราสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ เพื่อตัวและองค์กร หากทุกคนในองค์กรมีทักษะ ความรู้ความสามารถมาใช้ ทั้ง Head and Heart ก็จะมีความสุขกับการทำงาน เรียนรู้และเข้าใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ ทุกคนต่างช่วยกันทำงานตามหน้าที่ของตน องค์กรนั้นก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้สอนจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตปัจจุบันและการทำงานเพื่อความสำเร็จในอนาคตต่อไปค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ