ความเห็น 44929

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

จิราภรณ์ กงมะณี
IP: xxx.183.226.36
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์จีระ

         ดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านอาจารย์กรุณามาสอนที่ ม. เกษตร  ซึ่งอาจารย์ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงจุดอ่อน  ของนิสิตสาขาจิตวิทยา  ซึ่งแม้ว่าจะทราบดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเริ่มปรับปรุงตนเอง อาจารย์ได้มาเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเราเหมือนที่อาจารย์บอกจริง ๆ ค่ะ  ตอนนี้ พวกเราเริ่มหันมามองและคิดว่าควรจะต้องทำการขวนขวายหาความรู้ นอกเหนือจากวิชาสาขาที่เราเรียน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเรา และอื่น ๆ อีกมากมาย  สิ่งซึ่งอาจารย์เรียกมันว่า "Head"  สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก  คือ  การคิดนอกกรอบ  Inspiration และ Imagination  อาจารย์สอนให้เรากล้าคิด กล้าทำ โดยทำอย่างฉลาด  รอบคอบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม  อาจารย์เน้นตลอดเวลาว่า ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น  จะต้องมีทั้ง  head  และ  heart  ควบคู่กันไป  เพราะคนมีจิตใจ มีความรู้สึก  คนต่างความคิดเห็น  คนมองกันคนละด้าน  เพราะฉะนั้น  การบริหารคนจึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุด

         ดิฉันสนุกมากกับวิธีการเรียน การสอนของท่าน  เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ  สนุกจริง ๆ ค่ะ  ดิฉันจะนำเอาแนวคิด  และสิ่งที่ได้รับจากอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ในการทำงาน  และกล้าที่จะคิดนอกกรอบมากขึ้น  ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเล็ก ๆ ในสังคมที่อาจจะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคต

                           กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ