ความเห็น 44751

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

สุรัสวดี แซ่จิว
IP: xxx.200.132.71
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ 

ท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับพวกเราชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรม ที่ศึกษาในเรื่องของจิตใจ (heart) แรกเริ่มที่ศึกษาดิฉันสนใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์ เพราะมันน่าสนใจ ยากที่จะรู้คำตอบที่แน่ชัด กำหนดไม่ได้ สืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบมากมาย  ในการทำงานดิฉันมองอย่างคนที่เรียนจิตวิทยา มุ่งเน้นว่าทำไม หรือทำอย่างไรที่จะให้บรรยากาศในการทำงานมีความสุขที่สุด เหมือนที่เราอยู่บ้าน  ทุกคนเอื้อเฟื้อ  เอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ดั่งญาติมิตร  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก  ในวันที่อาจารย์ให้แนวทางที่น่าสนใจว่า  นอกจากจะรู้ในเรื่องของ heart  แล้ว  เรายังต้องมีความสนใจในเรื่องของ head ที่เราไม่เคยมองมาก่อน ดิฉันมองย้อนกลับไปที่หน่วยงานที่ทำงานอยู่จึงได้พบว่า จริงๆแล้ว หัวหน้า(ของดิฉัน) ไม่เคยมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให้กับลูกน้องได้มีความเข้าใจในจุดนั้นเลย  ทำให้งานออกมาดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่ควรจะเป็น  จึงทำให้ดิฉันได้ตระหนักแล้วว่า  การบริหารงานนั้น  มุ่งเน้นเพียง heart  หรือ  head เพียงอย่างเดียวไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้ที่ได้รับในวันนั้นเป็นประโยชน์กับดิฉันในวันนี้เป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ