ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: chiraacademy
  • เลขาธิการ
  • มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  • สมาชิกเลขที่ 4328
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ