ความเห็น 44674

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

IP: xxx.108.211.51
เขียนเมื่อ 
ดิฉัน นางสาวนิรัชลา   คำยา  ในฐานะศิษย์ของอาจารย์และนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)รุ่นที่ 12  กราบขออนุญาติท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ  ดิฉันขอความกรุณาอาจารย์เปลี่ยนชื่อ BLOGจาก "ทรัพยากรมนุษย์ที่ม.เกษตร"  เป็น"จิตวิทยาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ) ม.เกษตร" ได้ไหมคะ ? เพราะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจแก่ดิฉันและเพื่อนๆ  ในยามที่พวกเราได้เข้ามาตอบใน BLOGนี้ อีกทั้งหากมีผู้กระหายความรู้ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเรา  จะได้ทราบว่าพวกเราได้เป็นนิสิตปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)ค่ะ  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ที่อาจารย์ได้ให้ความรู้กับพวกเรา ในเรื่อง"จิตวิทยาเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ( Human  Capital หรือ Human Capacity Building) "  แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในยุคปัจจุบัน ในการมีภาวะผู้นำ  ที่จะต้องประกอบด้วย ทั้ง1. ปัญญา มันสมอง กลยุทธ์ (head)   และ 2.จิตใจ อารมณ์(heart)   ,อีกทั้ง 2 i (1. Inspiration  – การทำงานที่ประกอบด้วย  แรงบันดาลใจ  ความปรารถนา  ความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยาน  ความต้องการเป็นเลิศ  ความต้องการเป็นใหญ่และ2.Imagination – การมีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  ในการทำงานการทำงานในปัจจุบันนอกจาก Work Hard แล้วยังคงต้อง Work Smart อีกด้วย)   , การสอนให้รุ้จักคิดวิเคราะห์จากปัญญาของตนเองจากเรื่องRe-engineering  ,รวมถึงทฤษฎี 8k's และ 5k's ที่อาจารย์ประสาทวิชาความรู้เหล่านี้ให้ และต้องรู้จักออกนอกกรอบ(บนพื้นฐานการมีคุณธรรม  คิดดี  ทำดี  ทำในสิ่งที่ถูกต้อง)  ดิฉันจะนำสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้สอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และการทำงาน ค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ  (นิรัชลา     คำยา)   นิสิตสาขาวิชาญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ )ม.เกษตร