อนุทินล่าสุด


มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมือนๆเคย แต่ที่ไม่เหมือนคือเนื้อหาในการเรียนการสอน ซึ่งสัปดาห์นี้ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับประเภทของหิน โดยหินจะจำแนกออกเป็น ๓ ชนิดใหญ่ ได้แก่ หินอัคนี หินชั้น และหินแปร โดยดิฉันจะให้นักเรียนแต่ละคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหิน คนละ ๑ ชนิด แล้วนำข้อมูลที่คนเองหานั้นมาแชร์กับเพื่อนในห้องเรียน และในสัปดาห์เช่นเดียวกันทางโรงเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับย้อนรอยอดีตเมืองภูเก็ต ดิฉันมีหน้าที่ในการรอส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครอง งานจัดในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจัดร่วมกับเครือข่ายเทศบาล ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การจัดการเรียนการสอนของดิฉันรู้สึกว่า ตนเองควบคุมชั้นเรียนได้ดีขึ้นมาก และในสัปดาห์นี้ดิฉันก็ได้จัดการเรียนแทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงพานักกีฬาไปแข่งขัน จากการแข่งขันของครูพี่เลี้ยงได้รับเหรียญทองมากมาย(ภูมิใจแทน) และสัปดาห์นี้วันที่ ๓๐ มกราคมเด็กนักเรียนจะมาน้อยมากเนื่องจากจะเป็นวันก่อนวันตรุษจีน นักเรียนส่วนมากจะไปทำบุญกับทางบ้าน และเด็กนักเรียนที่มาเรียน ก็จะสอนตามปกติถึงแม้นักเรียนจะมาเพียงน้อยคน เลยรวมนักเรียนจาก ๓ ห้อง เป็นห้องเดียว ทำให้สนุกไปอีกแบบหนึ่ง และวันที่ ๓๑ มกราคม ตรงกับวันตรุษจีนทางโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน แต่บุคลากรทุกคนต้องมาโรงเรียนตามปกติ และก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีการแสดงหน้าเสาธงเกี่ยวกับเทศบาลตรุษจีน เป็นภาษาอังกฤษ ภูมิใจมากที่นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความกล้าแสดงออกมากอย่างนี้ ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง รู้สึกภูมิใจมากความเห็น (2)

พยายามเข้านะคะประสบการณ์จะทำให้เราคุมชั้นเรียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆขอแค่ทุกคนอย่าละทิ้งความพยายาม ^^

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับพลังงานแสง โดยในสัปดาห์นี้ดิฉันจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง พลังงานแสง จากที่เรียนทั้งหมดว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และหลังจากที่นักเรียนแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็ให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับพลังงานแสงเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดมากยิิ่งขึ้น จากที่นักเรียนได้ทำแผนผังความคิดแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องพลังงานแสงมากยิ่งขึ้น ซึ่งดิฉันจะสอนทั้ง ๓ ห้อง เหมือนกันหมด และในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงพานักเรียนที่เป็นนักกีฬาไปแข่งขันที่ชลบุรี (ชลเกมส์)ความเห็น (1)

พระเจ้าให้ทุกอย่างนั้นใช่แล้วครับ.ขอบคุณเราได้รับแสงแดดอาหาร อากาศฯลฯ

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ เนื่องจากสัปดาห์นี้จะตรงกับวันครู และโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลมีการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างครูในเทศบาลเดียวกัน การแข่งขันดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่วันอังคารกับวันพุธ ซึ่งในวันอังคารจะแข่งกีฬาในช่วงบ่าย ส่วนวันพุธทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพียงครึ่งวัน และในวันพุธในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเลี้ยงคณะครูทุกคนในเครือข่ายเทศบาล จัดขึ้นที่โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมฯ และวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดเนื่องในวันครู วันศุกร์ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยเนื้อหาดังกล่าวในเรื่องการเกิดเงาจะมีการทดลอง ดิฉันเลยให้นักเรียนใช้ตัวเองในการทดลองในครั้งนี้ โดยให้นักเรียนยืนอยู่กลางแดดแล้วทำท่าทางเพื่อให้นักเรียนสังเกตเงาของตนเองพร้อมกับวาดรูปตนเองพร้อมกับเงาของตนเอง ซึ่งนักเรียนชอบกิจกรรมดังกล่าวมากโดยจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และในสัปดาห์นี้ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ เนื่องจากครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดสถานที่ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยในรายวิชาที่สอนแทนครูพี่เลี้ยงคือ สังคมศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม และใน ๒ วันนี้ดิฉันต้องควบคุมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทั้งสายชั้น เนื่องจากครูส่วนใหญ่ต้องไปจัดสถานที่เช่นกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ จัดการเรียนการสอนเพียง ๒ วัน เนื่องจากตรงกับวันปีใหม่ จึงปิดการเรียนการสอน แต่สำหรับ ๒ วันที่ทำการเรียนการสอนนี้ นักเรียนมาเรียนน้อย แต่การจัดการเรียนการสอนยังสอนอยู่เหมือนเดิม วันศุกร์ที่ ๓ คุณครูที่สายชั้นได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมที่บริเวณโรงเรียน โดยให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทำให้วันศุกร์ไม่ได้จัดการเรียนการสอนได้เท่าที่ควรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ของเดือนธันวามคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ก็อาจจะเป็นเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนี้ดิฉันสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสง โดยอธิบายว่าพลังงานแสงเป็นอย่างไร และในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมเนื่องในตอนรับวันปีใหม่ ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย คือ วันศุกร์ ตรงกับวันที่ ๒๗ ในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร และในช่วงบ่ายได้เล่นของขวัญกันในสายชั้นของตนเอง คือประะถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนสนุกสนานมาก และในนี้เดียวกันตอนค่ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดงานเลี้ยงให้กับคุณครูทุกคนเพื่อต้อนรับปีใหม่ โดยได้มีการจับของขวัญให้กับคุณครูทุกคน โดยนักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนนสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการทดลอง เรื่อง อะไรอยู่ในกล่อง โดยดิฉันให้นักเรียนทดลองนอกสถานที่่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ดิฉันนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น และในสัปดาห์ก็เช่นเดียวกันดิฉันต้องทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากครูพี่เลี้ยงติดภาระกิจในการพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาจังหวัด ณ สุระกุล จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันพุธ-วันศุกร์ เลยทำให้สัปดาห์ต้องเหนื่อยกว่าทุกสัปดาห์แต่ภูมิใจที่ได้ทำในหน้าที่ของครูมากยิ่งขึ้น ในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันและเพื่อนๆที่ไปฝึกสอนที่โงรเรียนเทศบาลพิบูสวัสดีได้ฝึกซ้อมกีฬา คือ วอลเล่ย์บอล เพื่อแข่งขันในกีฬาครู ในเดือนมกราคม ๕๗ นี้ แต่การจัดการเรียนการสอนก็ได้จัดการสอนเหมือนเดิมไม่มีกรเปลี่ยนแปลงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ได้สอนเกี่ยวพลังงานแสง โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทอลอง เรื่อง ทำไมจึงมองเห็น โดยใช้กระดาษ ๑ แผ่น ม้วนเป็นท่อกระดาษ แล้วส่องดูแสงจากเปลวเทียนไข แล้วให้นักเรียนบันทึกผลว่ามันจึงมองแค่เปลวเทียนไขอย่างเดียว จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า แสงเดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อเรานำวัตถุบางอย่าง เช่น มือมาปิดที่ปลายของม้วนกระดาษจะทำให้มองไม่มีเปลวจากเทียนไข เนื่องจากวัตถุดังกล่าวเป็นตัวกลางทึบแสง แสงไม่สามารถผ่านไปได้ จึงมองไม่เห็นเปลวจากเทียนไข นักเรียนตื่นเต้นจากการทำทดลองนี้มาก จากการทดลองทุกครั้งดิฉันจะเป็นคนแบ่งกลุ่มให้นักเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เพราะถ้าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเองจะมีนักเรียนบางคนไม่ยอมเข้ากลุ่มกับเพื่อน การแบ่งกลุ่มให้เป็นการลดความวุ่นวายให้กับห้องเรียน ลดความเสียงดัง การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ มีการเรียนแค่ ๓ วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนวันจันทร์โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับการชุมนุม นิรโทษกรรม และในวันดังกล่าวคุณครูบางคนในโรงเรียนได้ประเมิน คศ.๒ เพื่อลดความวุ่นวาย จึงปิดการเรียนการสอน และวันอังคารตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จึงปิดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน ทำให้สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียง ๓ วันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนนสัปดาห์นี้ สอนได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากสัปดาห์นี้ได้ตรงกับสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ดิฉันได้สอนตามปกติ วันอังคารเป็นวันว่างของดิฉัน วันพุธ ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ดิฉันได้มีชั่วโมงเต็มแต่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องด้วยวันดังกล่าว ได้ทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทำกิจกรรม โดยศึกษาจากบอร์ดของวันพ่อ ซึ่งดิฉันและคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจัดในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้พานักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปทำความสะอาดที่บริเวณวัด โดยจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อทำดีเพื่อพ่อหลวง ให้นักเรียนทำความดี ดิฉันและคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ไปควบคุมนักเรียนในการทำความสะอาด จึงทำให้สัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เต็มที่เท่าที่ควรและหวังว่าสัปดาห์ถัดมาจะดีขึ้นกว่าเดิม และเต็มที่กว่านี้ และความรู้ที่ดิฉันได้มอบให้นักเรียนนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะให้ดีกว่าเดิม ในฐานะครูคนหนึ่ง ดิฉันสัญญาว่า จะถ่ายทอดความรู้ที่ดิฉันมีทั้งหมดให้นักเรียนเท่าที่จะมอบได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจักรวาลและกาแล็กซี่ นักเรียนทีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลที่ตนเองยังไม่เคยรู้มาก่อน และในสัปดาห์ได้กำหนดของการส่งรายงาน เรื่อง ระบบสุริยะ จากที่นักเรียนส่งรายงานดังกล่าวรวมทั้ง ๓ ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ ๘๐% ของที่นักเรียนส่ง แต่ส่วนที่เหลือนักเรียนไม่ทำรายงาน ไม่กระตือรือร้นที่จะทำรายงาน ดิฉันได้ให้ครูพี่เลี้ยงจัดการสำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งรายงาน เนื่องจากดิฉันให้เวลาในการทำ ๓ สัปดาห์ และในสัปดาห์นี้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยกรมการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต มาตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยสอนวิธีการกรอกข้อมูลข้างต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไป จากกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

               สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้ดำเนินไปอย่างด้วยดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยดิฉันให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติที่ได้ไปท่องในระบบสุริยะ ท่องไปทุกส่วนของดาวเคราะห์ นักเรียนในห้องตื่นเต้นมากที่ได้แสดงบทบาทสมมติ ทั้งสามห้องที่ดิฉันในนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนห้อง ๔/๓ แสดงบทบาทสมมติได้ดีที่สุด นักเรียนแสดงอย่างสนุกสนาน มีความสุข ตื่นเต้น และแสดงอย่างไม่เขินอาย และในสัปดาห์นี้เช่นกัน ได้มีกิจกรรม ๒กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ ร่วมพลัง สะกิดโลก เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น กิจกรรมที่ ๒ คือ กิจกรรมของโอวัลติน เด็กทุกคนได้ส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม และทางโอวัลตินได้ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนดื่มโอวัลตินฟรี สำหรับสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนได้ผ่านไปอย่างด้วยดี รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้สัปดาห์ที่สามผ่านไปด้วยดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในภาคเรียนที่ ๒

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้สอนเกี่ยวกับความหมายของระบบสุริยะ โดยอธิบายถึงความหมายดังกล่าวเพื่ออธิบายเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในสัปดาห์ได้มีนักศึกษาสังเกตการสอนมาสังเกตที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โดยนักศึกษาดังกล่าวมาสังเกตในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงเป็นคนเดียวกันกับดิฉัน ครูพี่เลี้ยงจึงมอบหมายให้ดิฉันเป็นคนช่วยน้องแทนครูพี่เลี้ยง ดิฉันจึงเอาชั่วโมงที่ดิฉันสอนให้น้องสอนเป็นเวลาทั้งหมด ๖ ชั่วโมง แต่ดิฉันก็ได้เข้าไปสอนกับน้องทุกคาบที่น้องมีการจัดการเรียนการสอน และในชั่วโมงดังกล่าวที่ดิฉันว่างดิฉันจะเข้าไปช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนและศึกษาการควบคุมชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยงเพื่อที่จะมาใช้ในชั่วโมงสอนของดิฉัน ในสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนก้ดำเนินไปด้วยดีและขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ภาคเรียนที่ ๒)

               ดิฉันนางสาวมารีนี กาซอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ว.๕๒) นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โดยมีอาจารย์นิเทศก์ คือ อาจารย์สุรชัย ผาสุข สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ ๒ ของการจัดการเรียนการสอนและเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์เริ่มสอนโดยปกติ นักเรียนสนใจเรียนเป็นอย่างดี และนักเรียนมาเรียนเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์นี้สอนเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ โดยมีเนื้อหาคือ ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดาวบริวารทั้ง ๘ ดวง(คาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และอุกกาบาต นักเรียนสนใจเรียนเป็นอย่างดี และได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนกับเทอมที่ผ่านมาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของดิฉันได้จบบทเรียน และในสัปดาห์นี้ดิฉันได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบในเรื่องที่จะสอบภาคเรียนที่ ๑ โดยจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบทั้ง ๓ เรื่องที่ดิฉันได้สอนไปในภาคเรียนที่ ๑ มีทัั้งหมด ๓ เรื่อง คือ สารอาหาร พืช และสัตว์ และบอกแนวข้อสอบให้กับนักเรียน และเคลียร์คะแนนเก็บของนักเรียนที่ยังค้างอยู่ งานที่ค้างส่ง และทำ ปพ.๕ ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และทางโรงเรียนได้จัดการสอบในวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเรื่องสัตว์ในท้องถิ่นและเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยดี นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหามากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ และทุกๆวันของตอนเย็นดิฉันได้ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนพิเศษนักเรียนเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. และหน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงคือ รับเด็กนักเรียนตอนเช้าของทุกๆวันศุกร์ และคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนกลับบ้านทุกๆตอนเย็นของทุกวันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เนื้อหาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยดิฉันสั่งงานล้วงหน้าให้นักเรียนวาดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนสนใจมาสองชนิด และในสัปดาห์นี้ดิฉันก็ได้อธิบายความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และสัปดาห์นี้ดิฉันได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นโครงการและได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดพุทธมงคลนิมิตร โดยรายการแข่งขันมีดังนี้ อัจฉริยภาพ โครงงาน Science Show เป็นต้น โดยการแข่งขันดังกล่าวเริ่มวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา และในสัปดาห์ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปลุล่วงด้วยดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างปกติเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันให้นักเรียนสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนรู้จักพร้อมกับแบ่งประเภทของสัตว์แต่ละชนิด และให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ในท้องถิ่นของตนเอง และในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้สั่งให้นักเรียนทำวัฏจักรชีวิตของสัตว์ทำเป็นการบ้านให้ส่งในสัปดาห์ถัดมาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืช โดยดิฉันได้ให้นักเรียนออกไปสังเกตต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน และให้นักเรียนวาดรูปต้นไม้ดังกล่าวพร้อมทั้งบอกส่วนประกอบของพืชที่นักเรียนสังเกตเห็น และหลังจากที่นักเรียนออกไปสังเกตต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนแล้ว ดิฉันให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืช และเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะมีกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมสนุกในวันดังกล่าวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่ ๑๕ เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช โดยดิฉันให้นักเรียนออกไปสังเกตต้นไมยราบที่มีการตอบสนองเมื่อมีวัตถุไปสัมผัส และให้นักเรียนบันทึกผลหลังจากที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงต้นไมยราบแล้ว และในสัปดาห์นี้เช่นกัน ดิฉันได้สอนแทนครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูพี่เลี้ยงไปอบรมที่จังหวัดตรังเป็นเวลา ๒ วัน โดยดิฉันสอนแทนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ผ่านไปอย่างด้วยดี ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ๑๔ ของการเปิดการเรียนการสอน โดยวันจันทร์ไม่มีการเรียนการสอนซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยดิฉันและคุณครูที่โรงเรียนหลายท่านได้ไปถวายพระพรที่สะพานหิน และวันอังคารเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยดิฉันให้นักเรียนทำการทดลองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งนักเรียนปลูกเมล็ดถั่วเขียว โดยในสัปดาห์นี้ดิฉันให้นักเรียนสรุปผลการทดลองเรื่องการเจริญเติบโตของพืช การทดลองในครั้งนี้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ต้องใช้การสังเกตเป็นอย่างมาก เพราะต้องสังเกตว่าในแต่ละวันเมล็ดถั่วเขียวของตนเองเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใด ทำให้การทดลองในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ของเดิอนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยการให้นักเรียนนำเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ ใช้เวลา ๒๔ ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดของถั่วเขียวไปปลูก โดยการปลูกเมล็ดถั่วเขียวด้วยกระดาษทิชชู และสังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว และสังเกตไปเรื่อยๆโดยใช้ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ และบันทึกผลการทดลองในสัปดาห์ถัดไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ เดือนกรกฎาคมและวันที่ ๑-๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำการทดลอง เรื่อง การคายน้ำของพืช โดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของต้นไม้หลังจากที่นำพลาสติกมาคลุมต้นไม้ ทำให้นักเรียนแต่ละคนสนใจในต้นไม้ของตนเองมาก และเวลาผ่านมาพอประมาณให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ถุงพลาสติกว่ามีอะไรเกิดขึ้น พร้อมกับตอบคำถามหลังการทดลองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ของเดือนกรกฎาคม

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที่ได้ผ่านกีฬาเทศบาล ทำให้สัปดาห์ดิฉันต้องเร่งเนื้อหาในการสอนเพื่อให้นักเรียน ห้องป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ทันกับเนื้อหาที่ดิฉันได้สอนห้อง ป.๔/๑ แล้ว ซึ่งในสัปดาห์นี้ดิฉันในนักเรียนทำการทดลอง เรื่อง ใบทำหน้าที่อะไรบ้าง โดยการต้มใบไม้ในเอทิลแอลกอฮอล์ นักเรียนตื่นเต้นมากที่ได้ทำการทดลอง ในการทดลองในครั้งนี้ ครูพี่เลี้ยงคอยในคำแนะนำและควบคุมชั้นเรียน และสัปดาห์นี้วันจันทร์กับวันอังคาร ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันจันทร์ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารตรงกับวันเข้าพรรษา โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว โดยที่ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) สัปดาห์นี้จึงจัดการเรียนการสอนเพียง ๓ วันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี