อนุทิน 129230 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างปกติเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันให้นักเรียนสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนรู้จักพร้อมกับแบ่งประเภทของสัตว์แต่ละชนิด และให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ในท้องถิ่นของตนเอง และในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้สั่งให้นักเรียนทำวัฏจักรชีวิตของสัตว์ทำเป็นการบ้านให้ส่งในสัปดาห์ถัดมา

เขียน 13 Sep 2013 @ 11:39 () แก้ไข 24 Sep 2013 @ 09:47, ()


ความเห็น (0)