อนุทิน 129230 - มารีนี กาซอ

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างปกติเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันให้นักเรียนสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนรู้จักพร้อมกับแบ่งประเภทของสัตว์แต่ละชนิด และให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ในท้องถิ่นของตนเอง และในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้สั่งให้นักเรียนทำวัฏจักรชีวิตของสัตว์ทำเป็นการบ้านให้ส่งในสัปดาห์ถัดมา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)