อนุทิน 126822 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ของเดือนกรกฎาคม

               สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการแข่งกีฬาเทศบาล ซึ่งโรงเรียนของดิฉันไม่มีการจัดการเรียนการสอน กีฬาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม โดยกีฬาจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทจะประกอบด้วย วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เป็นต้น จะแข่งขันที่สะพานหิน ณ โรงยิมเนเชี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง จะแข่งตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม และอีกประเภทหนึ่งเป็นการแข่งขันประเภทกรีฑา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม แข่งขันที่สนามสุระกุล ทำให้สัปดาห์นี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอน

เขียน 24 Jul 2013 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)