อนุทิน 133161 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยเนื้อหาดังกล่าวในเรื่องการเกิดเงาจะมีการทดลอง ดิฉันเลยให้นักเรียนใช้ตัวเองในการทดลองในครั้งนี้ โดยให้นักเรียนยืนอยู่กลางแดดแล้วทำท่าทางเพื่อให้นักเรียนสังเกตเงาของตนเองพร้อมกับวาดรูปตนเองพร้อมกับเงาของตนเอง ซึ่งนักเรียนชอบกิจกรรมดังกล่าวมากโดยจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และในสัปดาห์นี้ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ เนื่องจากครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดสถานที่ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยในรายวิชาที่สอนแทนครูพี่เลี้ยงคือ สังคมศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม และใน ๒ วันนี้ดิฉันต้องควบคุมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทั้งสายชั้น เนื่องจากครูส่วนใหญ่ต้องไปจัดสถานที่เช่นกัน

เขียน 13 Jan 2014 @ 09:41 ()


ความเห็น (0)