อนุทิน 131562 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ภาคเรียนที่ ๒)

               ดิฉันนางสาวมารีนี กาซอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ว.๕๒) นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โดยมีอาจารย์นิเทศก์ คือ อาจารย์สุรชัย ผาสุข สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ ๒ ของการจัดการเรียนการสอนและเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์เริ่มสอนโดยปกติ นักเรียนสนใจเรียนเป็นอย่างดี และนักเรียนมาเรียนเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์นี้สอนเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ โดยมีเนื้อหาคือ ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดาวบริวารทั้ง ๘ ดวง(คาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และอุกกาบาต นักเรียนสนใจเรียนเป็นอย่างดี และได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนกับเทอมที่ผ่านมา

เขียน 11 Nov 2013 @ 09:48 () แก้ไข 18 Nov 2013 @ 21:25, ()


ความเห็น (0)