อนุทิน 128396 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่ ๑๕ เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช โดยดิฉันให้นักเรียนออกไปสังเกตต้นไมยราบที่มีการตอบสนองเมื่อมีวัตถุไปสัมผัส และให้นักเรียนบันทึกผลหลังจากที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงต้นไมยราบแล้ว และในสัปดาห์นี้เช่นกัน ดิฉันได้สอนแทนครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูพี่เลี้ยงไปอบรมที่จังหวัดตรังเป็นเวลา ๒ วัน โดยดิฉันสอนแทนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ผ่านไปอย่างด้วยดี 

เขียน 26 Aug 2013 @ 09:47 ()


ความเห็น (0)