อนุทิน 133343 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ เนื่องจากสัปดาห์นี้จะตรงกับวันครู และโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลมีการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างครูในเทศบาลเดียวกัน การแข่งขันดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่วันอังคารกับวันพุธ ซึ่งในวันอังคารจะแข่งกีฬาในช่วงบ่าย ส่วนวันพุธทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพียงครึ่งวัน และในวันพุธในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเลี้ยงคณะครูทุกคนในเครือข่ายเทศบาล จัดขึ้นที่โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมฯ และวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดเนื่องในวันครู วันศุกร์ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ

 

เขียน 21 Jan 2014 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)