อนุทิน 133719 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมือนๆเคย แต่ที่ไม่เหมือนคือเนื้อหาในการเรียนการสอน ซึ่งสัปดาห์นี้ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับประเภทของหิน โดยหินจะจำแนกออกเป็น ๓ ชนิดใหญ่ ได้แก่ หินอัคนี หินชั้น และหินแปร โดยดิฉันจะให้นักเรียนแต่ละคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหิน คนละ ๑ ชนิด แล้วนำข้อมูลที่คนเองหานั้นมาแชร์กับเพื่อนในห้องเรียน และในสัปดาห์เช่นเดียวกันทางโรงเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับย้อนรอยอดีตเมืองภูเก็ต ดิฉันมีหน้าที่ในการรอส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครอง งานจัดในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจัดร่วมกับเครือข่ายเทศบาล 

เขียน 09 Feb 2014 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)