อนุทิน 127762 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ของเดิอนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยการให้นักเรียนนำเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ ใช้เวลา ๒๔ ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดของถั่วเขียวไปปลูก โดยการปลูกเมล็ดถั่วเขียวด้วยกระดาษทิชชู และสังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว และสังเกตไปเรื่อยๆโดยใช้ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ และบันทึกผลการทดลองในสัปดาห์ถัดไป

เขียน 13 Aug 2013 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)