อนุทิน 127102 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ของเดือนกรกฎาคม

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที่ได้ผ่านกีฬาเทศบาล ทำให้สัปดาห์ดิฉันต้องเร่งเนื้อหาในการสอนเพื่อให้นักเรียน ห้องป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ทันกับเนื้อหาที่ดิฉันได้สอนห้อง ป.๔/๑ แล้ว ซึ่งในสัปดาห์นี้ดิฉันในนักเรียนทำการทดลอง เรื่อง ใบทำหน้าที่อะไรบ้าง โดยการต้มใบไม้ในเอทิลแอลกอฮอล์ นักเรียนตื่นเต้นมากที่ได้ทำการทดลอง ในการทดลองในครั้งนี้ ครูพี่เลี้ยงคอยในคำแนะนำและควบคุมชั้นเรียน และสัปดาห์นี้วันจันทร์กับวันอังคาร ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันจันทร์ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารตรงกับวันเข้าพรรษา โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว โดยที่ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) สัปดาห์นี้จึงจัดการเรียนการสอนเพียง ๓ วัน

เขียน 29 Jul 2013 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)