อนุทิน 128062 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ๑๔ ของการเปิดการเรียนการสอน โดยวันจันทร์ไม่มีการเรียนการสอนซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยดิฉันและคุณครูที่โรงเรียนหลายท่านได้ไปถวายพระพรที่สะพานหิน และวันอังคารเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยดิฉันให้นักเรียนทำการทดลองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งนักเรียนปลูกเมล็ดถั่วเขียว โดยในสัปดาห์นี้ดิฉันให้นักเรียนสรุปผลการทดลองเรื่องการเจริญเติบโตของพืช การทดลองในครั้งนี้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ต้องใช้การสังเกตเป็นอย่างมาก เพราะต้องสังเกตว่าในแต่ละวันเมล็ดถั่วเขียวของตนเองเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใด ทำให้การทดลองในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

เขียน 19 Aug 2013 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)