อนุทิน 132160 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจักรวาลและกาแล็กซี่ นักเรียนทีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลที่ตนเองยังไม่เคยรู้มาก่อน และในสัปดาห์ได้กำหนดของการส่งรายงาน เรื่อง ระบบสุริยะ จากที่นักเรียนส่งรายงานดังกล่าวรวมทั้ง ๓ ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ ๘๐% ของที่นักเรียนส่ง แต่ส่วนที่เหลือนักเรียนไม่ทำรายงาน ไม่กระตือรือร้นที่จะทำรายงาน ดิฉันได้ให้ครูพี่เลี้ยงจัดการสำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งรายงาน เนื่องจากดิฉันให้เวลาในการทำ ๓ สัปดาห์ และในสัปดาห์นี้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยกรมการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต มาตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยสอนวิธีการกรอกข้อมูลข้างต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไป จากกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

               สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้ดำเนินไปอย่างด้วยดี

เขียน 01 Dec 2013 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)