อนุทิน 132680 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนนสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการทดลอง เรื่อง อะไรอยู่ในกล่อง โดยดิฉันให้นักเรียนทดลองนอกสถานที่่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ดิฉันนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น และในสัปดาห์ก็เช่นเดียวกันดิฉันต้องทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากครูพี่เลี้ยงติดภาระกิจในการพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาจังหวัด ณ สุระกุล จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันพุธ-วันศุกร์ เลยทำให้สัปดาห์ต้องเหนื่อยกว่าทุกสัปดาห์แต่ภูมิใจที่ได้ทำในหน้าที่ของครูมากยิ่งขึ้น ในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันและเพื่อนๆที่ไปฝึกสอนที่โงรเรียนเทศบาลพิบูสวัสดีได้ฝึกซ้อมกีฬา คือ วอลเล่ย์บอล เพื่อแข่งขันในกีฬาครู ในเดือนมกราคม ๕๗ นี้ แต่การจัดการเรียนการสอนก็ได้จัดการสอนเหมือนเดิมไม่มีกรเปลี่ยนแปลง

เขียน 22 Dec 2013 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)