อนุทิน 129343 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เนื้อหาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยดิฉันสั่งงานล้วงหน้าให้นักเรียนวาดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนสนใจมาสองชนิด และในสัปดาห์นี้ดิฉันก็ได้อธิบายความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และสัปดาห์นี้ดิฉันได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นโครงการและได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดพุทธมงคลนิมิตร โดยรายการแข่งขันมีดังนี้ อัจฉริยภาพ โครงงาน Science Show เป็นต้น โดยการแข่งขันดังกล่าวเริ่มวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา และในสัปดาห์ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปลุล่วงด้วยดี

เขียน 16 Sep 2013 @ 10:03 ()


ความเห็น (0)