prayat duangmala


teach
ministry of the goverment
Username
changchueng-phing
สมาชิกเลขที่
193548
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๒บ้านทะเบียนเกิดเดิม(เปลี่ยนตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เป็นบุตรของนายชื่น ดวงมาลา นางอุ่น ดวงมาลา มีพี่น้องด้วยกัน ๓ คน เป็นบุตรคนสุดท้อง เรียนประถมที่โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก(กุดปลาดุกวิทยา)เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเชียงยืน(ชื่นชม) จังหวัดมหาสารคาม จบชั้น ป.๔ ย้ายตามพี่ชายเข้าเรียนที่โรงเรียนเรืองศิลป์วิทยามหาสารคาม(ยุบไปแล้ว) ป๖ ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนสงเคราะห์วิทยา(ยุบแล้ว) จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น และเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม จบชั้น ป.กศ.ต้น  และย้ายกับถิ่นฐานบ้านเกิด มาที่บ้านส้มกบ และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ปักหลักกับคนข้างเคียงมาแล้ว สามสิบสองปี มีบุตรด้วยกัน หนึ่งคนนายปฏิวัฒน์ ดวงมาลา มีหลานชาย หนึ่งคน หลานสาวอีกหนึ่ง

ประวัติการทำงาน
สอบบรรจุได้ที่ จ.ยโสธร  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2525 และบรรจุแต่งตั้งเมื่อรายงานตัวที่โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ตำบลนากอก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525  ครูใหญ่ชื่อนายไมตรี  เถาว์โท ได้รับมอบหมายสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้พัฒนาตนเองด้วยการสอบปรับวุฒิการศึกษาในยุคนั้นเรียกว่า การสอบ พ.ม. (พิเศษครูมัธยม) ได้ในเวลาปีครึ่ง 4 ชุดวิชา จากเงินเดือน ขั้นต้น 1680 บาท เป็น 2465 บาท และปรับขั้นอีก 2625 บาท  ปี 2527  ไม่มีใครสอน ประถมศึกษาปีที่ 2 จึงได้ลงไปสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปี 2529 มีครูบรรจุใหม่มา ครูใหญ่ได้ให้ครูใหม่สอน ป.2แทน และไม่มีใครสอนชั้นเด็กเล็กในสมัยนั้น(อนุบาล) เตรียม ป.1 จำนวนนักเรียน 65 คน

ได้รับเครื่องราชอริยาภรณ์ จม. จช. ตม. ตช ทม. ทช.

ปัจจุบัน.เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น เป็นเพราะกระผมกระทำอันไม่พึงประสงค์ ต้องกราบขออภัยไว้ด้วย เวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้นั้นน้อยลงๆ เป็นเวลาที่ต้องพยายามรักษาไว้ของความดี แต่เพราะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จึงอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เป็นการปกป้องวงการธรรมที่มีแต่ความดีงามของผู้ปฎิบัติตนและบำเพ็ญตน ช่วยเหลือสังคมที่ดี แต่เราไม่อาจรักษาความดีให้ยั่งยืนได้ นั่นเพราะกิเลสในใจและการกระทำของเราเอง..ไม่สามารถบอกใครได้เป็นการปกป้องสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ ความไม่ดีทั้งหมดขอรับไว้และแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินที่พึงมีพึงได้ตามความรู้ความสามารถนั้นขอให้จัดสรรได้ตามควรแก่ตน

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ การนำเรียนประวัติของข้าพเจ้าโปรด เอาความชั่วในช่วงของชีวิตที่ผ่านมา มนุษย์เกิดมาไม่สมบูรณ์ทุกคนในคนคนหนึ่งมีทั้งดีและไม่ดี เพียงแต่ว่าอะไรจะแสดงออกมาในเวลานั่นมากกว่า...บางครั้งแสดงออกมาไม่ดีเขาก็ว่าเป็นคนเลว..แต่ขณะที่แสดงออกมาดีก็ว่าก็เท่านั้น..ทุกคนกับมามองตนเองบ้าง

ข้าพเจ้านับจากมีชีวิตอยู่และจำความได้..ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองเพราะนึกว่าทุกคนให้ความสนใจตนเอง(เป็นลูกชายคนสุดท้องของพ่อแม่ที่มีด้วยกัน ๓ คน ) นายมะลัย ดวงมาลา พี่ชายคนโต ทำงานและได้นำข้าพเจ้าไปเรียนและส่งเสียให้ได้รับการศึกษา..จนสามารถประกอบอาชีพได้ พี่ชายคนที่ ๒ นายสุบัน ดวงมาลา เป็นผู้คอยดูแลพ่อแม่และทำงานเกษตรเป็นหลัก ด้วยการชอบไม่ใช่พ่อแม่ไม่ส่งเสียด้านการศึกษา..เป็นผู้มีความรักในพี่น้องคอยให้กำลังใจและส่งเสียเงินทองจากการทำนา ทำไร่ให้น้องเสมอมา และยังมีพี่สาวของลูกลุงที่พ่อแม่นำมาอุปการะเลี้ยงดู นางสมหวัง ดวงมาลา(พลเสนา) ก็มักจะเอาน้องไปด้วยเสมอเมื่อยังเล็ก เอาอกเอาใจตามใจน้องเท่าที่ทำได้..ช่วยทำงานบ้าน..จนแต่งงานออกเรือนไปมีครอบครัว..พี่อีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นพี่สาว..คือพ่อนำมาเลี้ยงให้รับใช้ช่วยงานการค้าและสอนตัดเสื้อผ้าให้ ช่วยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่วยแม่ เป็นผู้ที่คอยดูแลเมื่อยังเล็กจะไปเที่ยวไหนพี่น้อยก็จะพาไปด้วย..

หลังจากจบการศึกษา ต้องพเนจรไปทำงานรับจ้างบ้าง เล่นสนุกตามประสาวัยรุ่นที่ยังไม่มีงานทำ ลองผิดลองถูกหลายอย่าง เป็นลูกจ้างที่กรุงเทพ กับมาลงทุนเลี้ยงไก่พันธ์กับเพื่อนๆ ก็ขาดทุน รับเหมาตัดอ้อยตามไร่ โดยการประเมินและใช้แรงงานร่วมกันตัดอ้อย แบกอ้อยขึ้นรถ ๑๐ ล้อ ใช้เวลาในกลางวันตัดอ้อย กลางคืนขึ้นอ้อย เสร็จก็ตี ๑ -๒ ทำอยู่อย่างนี้เพราะต้องการรถมอเตอยัร์ไซด์วิบาก..

หลังจากได้การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล้ว ชีวิตยังต้องการความสนุกสนานขาดความรับผิดชอบอยู่ เที่ยวเล่นดื่มกิน ถึงกับต้องผิดใจกับครอบครัว ย้ายมาก็ยังทำอะไรที่ไม่ดีอีกมากมาย ทั้งการเล่นการพนัน ดื่มเหล้า เมายา คนเราคงไม่ต่างกันมากนักถ้าไม่เข้าข้างตนเองว่าเป็นคนดี ไม่มีที่ติ...

วันข้างหน้า ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเร็วช้า..ขึ้นอยู่กับฟ้าเมตตา ทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวร ที่เขาตามหาอยู่ เพียงแต่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่วันนี้ตามที่เขียนไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอแบกรับหนี้กรรมที่ทำไว้ในส่วนที่ไม่ดีแต่เพียงผู้เดียว..และขอตั้งปณิธานไว้ว่า เมื่อตายไป ถ้านรกไม่ว่างจะไม่ขอกับคืนแดนนิพพาน..๑๐๘๐๐ ปี และจะขอกับคืนเป็นคนสุดท้าย..ให้ทุกบ้านได้ศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญธรรมและหลุดพ้นจากนรกทั้ง ๑๐ ขุม จึงจะขอบรรลุตามพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท