prayat duangmala

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: changchueng-phing
  • teach
  • ministry of the goverment
  • สมาชิกเลขที่ 193548
  • เขียนเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๒บ้านทะเบียนเกิดเดิม(เปลี่ยนตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เป็นบุตรของนายชื่น ดวงมาลา นางอุ่น ดวงมาลา มีพี่น้องด้วยกัน ๓ คน เป็นบุตรคนสุดท้อง เรียนประถมที่โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก(กุดปลาดุกวิทยา)เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเชียงยืน(ชื่นชม) จังหวัดมหาสารคาม จบชั้น ป.๔ ย้ายตามพี่ชายเข้าเรียนที่โรงเรียนเรืองศิลป์วิทยามหาสารคาม(ยุบไปแล้ว) ป๖ ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนสงเคราะห์วิทยา(ยุบแล้ว) จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น และเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม จบชั้น ป.กศ.ต้น และสอบบรรจุได้ที่ จ.ยโสธร รับราชการครูที่อำเภอเลิงนกทาบ้านช่องเม็ก และย้ายกับถิ่นฐานบ้านเกิด มาที่บ้านส้มกบ และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ปักหลักกับคนข้างเคียงมาแล้ว สามสิบสองปี มีบุตรด้วยกัน หนึ่งคนนายปฏิวัฒน์ ดวงมาลา และรับหลานสาวลูกป้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมชื่อนางสาว วิภาวรรณ จานุกิจ มีหลานชาย หนึ่งคน หลานสาวอีกหนึ่ง

ได้รับเครื่องราชอริยาภรณ์ จม. จช. ตม. ตช ทม. ทช.

ปัจจุบัน.เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น เป็นเพราะกระผมกระทำอันไม่พึงประสงค์ ต้องกราบขออภัยไว้ด้วย เวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้นั้นน้อยลงๆ เป็นเวลาที่ต้องพยายามรักษาไว้ของความดี แต่เพราะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จึงอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เป็นการปกป้องวงการธรรมที่มีแต่ความดีงามของผู้ปฎิบัติตนและบำเพ็ญตน ช่วยเหลือสังคมที่ดี แต่เราไม่อาจรักษาความดีให้ยั่งยืนได้ นั่นเพราะกิเลสในใจและการกระทำของเราเอง..ไม่สามารถบอกใครได้เป็นการปกป้องสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ ความไม่ดีทั้งหมดขอรับไว้และแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินที่พึงมีพึงได้ตามความรู้ความสามารถนั้นขอให้จัดสรรได้ตามควรแก่ตน