prayat duangmala

teach
ministry of the goverment
Usernamechangchueng-phing
สมาชิกเลขที่193548
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๒บ้านทะเบียนเกิดเดิม(เปลี่ยนตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เป็นบุตรของนายชื่น ดวงมาลา นางอุ่น ดวงมาลา มีพี่น้องด้วยกัน ๓ คน เป็นบุตรคนสุดท้อง เรียนประถมที่โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก(กุดปลาดุกวิทยา)เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเชียงยืน(ชื่นชม) จังหวัดมหาสารคาม จบชั้น ป.๔ ย้ายตามพี่ชายเข้าเรียนที่โรงเรียนเรืองศิลป์วิทยามหาสารคาม(ยุบไปแล้ว) ป๖ ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนสงเคราะห์วิทยา(ยุบแล้ว) จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น และเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม จบชั้น ป.กศ.ต้น และสอบบรรจุได้ที่ จ.ยโสธร รับราชการครูที่อำเภอเลิงนกทาบ้านช่องเม็ก และย้ายกับถิ่นฐานบ้านเกิด มาที่บ้านส้มกบ และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ปักหลักกับคนข้างเคียงมาแล้ว สามสิบสองปี มีบุตรด้วยกัน หนึ่งคนนายปฏิวัฒน์ ดวงมาลา มีหลานชาย หนึ่งคน หลานสาวอีกหนึ่ง

ได้รับเครื่องราชอริยาภรณ์ จม. จช. ตม. ตช ทม. ทช.

ปัจจุบัน.เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น เป็นเพราะกระผมกระทำอันไม่พึงประสงค์ ต้องกราบขออภัยไว้ด้วย เวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้นั้นน้อยลงๆ เป็นเวลาที่ต้องพยายามรักษาไว้ของความดี แต่เพราะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จึงอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เป็นการปกป้องวงการธรรมที่มีแต่ความดีงามของผู้ปฎิบัติตนและบำเพ็ญตน ช่วยเหลือสังคมที่ดี แต่เราไม่อาจรักษาความดีให้ยั่งยืนได้ นั่นเพราะกิเลสในใจและการกระทำของเราเอง..ไม่สามารถบอกใครได้เป็นการปกป้องสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ ความไม่ดีทั้งหมดขอรับไว้และแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินที่พึงมีพึงได้ตามความรู้ความสามารถนั้นขอให้จัดสรรได้ตามควรแก่ตน

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ การนำเรียนประวัติของข้าพเจ้าโปรด เอาความชั่วในช่วงของชีวิตที่ผ่านมา มนุษย์เกิดมาไม่สมบูรณ์ทุกคนในคนคนหนึ่งมีทั้งดีและไม่ดี เพียงแต่ว่าอะไรจะแสดงออกมาในเวลานั่นมากกว่า...บางครั้งแสดงออกมาไม่ดีเขาก็ว่าเป็นคนเลว..แต่ขณะที่แสดงออกมาดีก็ว่าก็เท่านั้น..ทุกคนกับมามองตนเองบ้าง

ข้าพเจ้านับจากมีชีวิตอยู่และจำความได้..ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองเพราะนึกว่าทุกคนให้ความสนใจตนเอง(เป็นลูกชายคนสุดท้องของพ่อแม่ที่มีด้วยกัน ๓ คน ) นายมะลัย ดวงมาลา พี่ชายคนโต ทำงานและได้นำข้าพเจ้าไปเรียนและส่งเสียให้ได้รับการศึกษา..จนสามารถประกอบอาชีพได้ พี่ชายคนที่ ๒ นายสุบัน ดวงมาลา เป็นผู้คอยดูแลพ่อแม่และทำงานเกษตรเป็นหลัก ด้วยการชอบไม่ใช่พ่อแม่ไม่ส่งเสียด้านการศึกษา..เป็นผู้มีความรักในพี่น้องคอยให้กำลังใจและส่งเสียเงินทองจากการทำนา ทำไร่ให้น้องเสมอมา และยังมีพี่สาวของลูกลุงที่พ่อแม่นำมาอุปการะเลี้ยงดู นางสมหวัง ดวงมาลา(พลเสนา) ก็มักจะเอาน้องไปด้วยเสมอเมื่อยังเล็ก เอาอกเอาใจตามใจน้องเท่าที่ทำได้..ช่วยทำงานบ้าน..จนแต่งงานออกเรือนไปมีครอบครัว..พี่อีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นพี่สาว..คือพ่อนำมาเลี้ยงให้รับใช้ช่วยงานการค้าและสอนตัดเสื้อผ้าให้ ช่วยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่วยแม่ เป็นผู้ที่คอยดูแลเมื่อยังเล็กจะไปเที่ยวไหนพี่น้อยก็จะพาไปด้วย..

หลังจากจบการศึกษา ต้องพเนจรไปทำงานรับจ้างบ้าง เล่นสนุกตามประสาวัยรุ่นที่ยังไม่มีงานทำ ลองผิดลองถูกหลายอย่าง เป็นลูกจ้างที่กรุงเทพ กับมาลงทุนเลี้ยงไก่พันธ์กับเพื่อนๆ ก็ขาดทุน รับเหมาตัดอ้อยตามไร่ โดยการประเมินและใช้แรงงานร่วมกันตัดอ้อย แบกอ้อยขึ้นรถ ๑๐ ล้อ ใช้เวลาในกลางวันตัดอ้อย กลางคืนขึ้นอ้อย เสร็จก็ตี ๑ -๒ ทำอยู่อย่างนี้เพราะต้องการรถมอเตอยัร์ไซด์วิบาก..

หลังจากได้การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล้ว ชีวิตยังต้องการความสนุกสนานขาดความรับผิดชอบอยู่ เที่ยวเล่นดื่มกิน ถึงกับต้องผิดใจกับครอบครัว ย้ายมาก็ยังทำอะไรที่ไม่ดีอีกมากมาย ทั้งการเล่นการพนัน ดื่มเหล้า เมายา คนเราคงไม่ต่างกันมากนักถ้าไม่เข้าข้างตนเองว่าเป็นคนดี ไม่มีที่ติ...

วันข้างหน้า ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเร็วช้า..ขึ้นอยู่กับฟ้าเมตตา ทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวร ที่เขาตามหาอยู่ เพียงแต่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่วันนี้ตามที่เขียนไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอแบกรับหนี้กรรมที่ทำไว้ในส่วนที่ไม่ดีแต่เพียงผู้เดียว..และขอตั้งปณิธานไว้ว่า เมื่อตายไป ถ้านรกไม่ว่างจะไม่ขอกับคืนแดนนิพพาน..๑๐๘๐๐ ปี และจะขอกับคืนเป็นคนสุดท้าย..ให้ทุกบ้านได้ศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญธรรมและหลุดพ้นจากนรกทั้ง ๑๐ ขุม จึงจะขอบรรลุตามพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์