อนุทิน 129732 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเรื่องสัตว์ในท้องถิ่นและเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยดี นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหามากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ และทุกๆวันของตอนเย็นดิฉันได้ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนพิเศษนักเรียนเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. และหน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงคือ รับเด็กนักเรียนตอนเช้าของทุกๆวันศุกร์ และคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนกลับบ้านทุกๆตอนเย็นของทุกวัน

เขียน 24 Sep 2013 @ 09:46 ()


ความเห็น (0)