อนุทิน 131816


มารีนี กาซอ
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในภาคเรียนที่ ๒

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้สอนเกี่ยวกับความหมายของระบบสุริยะ โดยอธิบายถึงความหมายดังกล่าวเพื่ออธิบายเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในสัปดาห์ได้มีนักศึกษาสังเกตการสอนมาสังเกตที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โดยนักศึกษาดังกล่าวมาสังเกตในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงเป็นคนเดียวกันกับดิฉัน ครูพี่เลี้ยงจึงมอบหมายให้ดิฉันเป็นคนช่วยน้องแทนครูพี่เลี้ยง ดิฉันจึงเอาชั่วโมงที่ดิฉันสอนให้น้องสอนเป็นเวลาทั้งหมด ๖ ชั่วโมง แต่ดิฉันก็ได้เข้าไปสอนกับน้องทุกคาบที่น้องมีการจัดการเรียนการสอน และในชั่วโมงดังกล่าวที่ดิฉันว่างดิฉันจะเข้าไปช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนและศึกษาการควบคุมชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยงเพื่อที่จะมาใช้ในชั่วโมงสอนของดิฉัน ในสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนก้ดำเนินไปด้วยดีและขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี