อนุทิน 132927 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ จัดการเรียนการสอนเพียง ๒ วัน เนื่องจากตรงกับวันปีใหม่ จึงปิดการเรียนการสอน แต่สำหรับ ๒ วันที่ทำการเรียนการสอนนี้ นักเรียนมาเรียนน้อย แต่การจัดการเรียนการสอนยังสอนอยู่เหมือนเดิม วันศุกร์ที่ ๓ คุณครูที่สายชั้นได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมที่บริเวณโรงเรียน โดยให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทำให้วันศุกร์ไม่ได้จัดการเรียนการสอนได้เท่าที่ควร

เขียน 04 Jan 2014 @ 08:29 ()


ความเห็น (0)