อนุทิน 132495 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

              การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ได้สอนเกี่ยวพลังงานแสง โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทอลอง เรื่อง ทำไมจึงมองเห็น โดยใช้กระดาษ ๑ แผ่น ม้วนเป็นท่อกระดาษ แล้วส่องดูแสงจากเปลวเทียนไข แล้วให้นักเรียนบันทึกผลว่ามันจึงมองแค่เปลวเทียนไขอย่างเดียว จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า แสงเดินทางเป็นเส้นตรง เมื่อเรานำวัตถุบางอย่าง เช่น มือมาปิดที่ปลายของม้วนกระดาษจะทำให้มองไม่มีเปลวจากเทียนไข เนื่องจากวัตถุดังกล่าวเป็นตัวกลางทึบแสง แสงไม่สามารถผ่านไปได้ จึงมองไม่เห็นเปลวจากเทียนไข นักเรียนตื่นเต้นจากการทำทดลองนี้มาก จากการทดลองทุกครั้งดิฉันจะเป็นคนแบ่งกลุ่มให้นักเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เพราะถ้าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเองจะมีนักเรียนบางคนไม่ยอมเข้ากลุ่มกับเพื่อน การแบ่งกลุ่มให้เป็นการลดความวุ่นวายให้กับห้องเรียน ลดความเสียงดัง การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ มีการเรียนแค่ ๓ วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนวันจันทร์โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับการชุมนุม นิรโทษกรรม และในวันดังกล่าวคุณครูบางคนในโรงเรียนได้ประเมิน คศ.๒ เพื่อลดความวุ่นวาย จึงปิดการเรียนการสอน และวันอังคารตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จึงปิดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน ทำให้สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียง ๓ วัน

เขียน 15 Dec 2013 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)