อนุทิน 128748 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืช โดยดิฉันได้ให้นักเรียนออกไปสังเกตต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน และให้นักเรียนวาดรูปต้นไม้ดังกล่าวพร้อมทั้งบอกส่วนประกอบของพืชที่นักเรียนสังเกตเห็น และหลังจากที่นักเรียนออกไปสังเกตต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนแล้ว ดิฉันให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืช และเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะมีกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมสนุกในวันดังกล่าว

เขียน 02 Sep 2013 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)