บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นองค์ปาฐกประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ