หลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

พัฒนาขึ้นโดย ผศ. ดร. ศักดา สวาทะนันทน์  คณะศึกษาศาสตร์ มช.  โดยท่านอธิบายไว้ในวิดีทัศน์นี้    ได้รับทุนวิจัยตามข่าว (๑) เริ่มในปี ๒๕๖๔  ต่อมาหลักสูตรนี้ขยายไปที่จังหวัดขอนแก่น และปัตตานี  ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน” ที่มี ศ. นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เป็นประธานแผนงาน

คำอธิบายผลสำเร็จและข้อเสนอแนะของโครงการอยู่ใน PowerPoint ()  และมี QR Code สำหรับเข้าสู่สื่อนำเสนอดังในรูป 

นี่คือนวัตกรรมด้านการศึกษาที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทย   และวงการศึกษาไทยน่าจะส่งเสริมให้ขยายไปทั่วประเทศ   โดยแต่ละจังหวัดนำหลักการนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท   

ผมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ดี   ที่เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้วสามารถนำมาฝึกสะท้อนคิดว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่อง VASK   โดยครูก็ได้ฝึกตั้งคำถามเพื่อให้ศิษย์ได้ใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างลึก เพื่อการเรียนรู้ครบทุกมิติของ  VASK 

ในมิติของ V - Values - ค่านิยมที่ดี    ครูอาจตั้งคำถามว่า หากนักเรียนได้มีโอกาสได้ช่วยชีวิตคนอื่นจริงๆ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร  เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมุ่งทำประโยชน์แก่ผู้อื่น  แก่สังคม 

ในมิติของการพัฒนา A - Attitude - เจตคติ หรือวิธีคิดที่ดี ในเรื่องต่างๆ รอบตัว   ครูอาจตั้งคำถามให้นักเรียนสะท้อนคิดเรื่องสาเหตุที่วันรุ่นต้องเผชิญภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์คืออะไรบ้าง    ที่จะนำสู่อุบัติเหตุทางถนน   ที่เกิดจากความประมาทคึกคะนองหรือดื่มสุราของมึนเมา     เชื่อมโยงสู่การป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงสาเหตุดังกล่าว   

ในมิติของ K - Knowledge - ความรู้    มีอธิบายอยู่ใน QR Code 2 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา   ที่เชื่อมสู่การเรียนรู้ชีววทยาของมนุษย์ได้มากมาย

ส่วนในมิติของ S - Skills - ทักษะ   นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิต โดยเฉพาะการปฏิบัติ CPR   ซึ่งครูก็สามารถตั้งคำถามให้นักเรียนสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะให้แม่นยำและว่องไวทันกาลยิ่งขึ้น   

ย้ำว่า วงการศึกษาไทยน่าจะดำเนินการขยายผลโครงการนี้ไปทั่วประเทศ    โดยอาจขอความช่วยเหลือจาก ๓ จังหวัดที่มีประสบการณ์ดำเนินการแล้ว   รวมทั้งขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ มช.       

วิจารณ์ พานิช 

๕ มี.ค. ๖๗  ห้อง ๑๐๑๘  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   

 

 QR code

หมายเลขบันทึก: 717808เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2024 17:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2024 17:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท