​ศ.ดร. สมาน (Saman) อัศวภูมิ (Asawapoom)


อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชึวิตและการเรียนรู้
Username
asawapoom1950
สมาชิกเลขที่
233331
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ลูกชาวนา เกิดที่บ้านหนองขี้ม้า  ต. โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด  

การศึกษา:  ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดบ้านหนองขี้ม้า  มัธยมศึกษาจากโรงเรียนปริญญาศรม  ป.กศ. ต้นและสูงจากวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการการศึกษามหาสารคาม (2517)  ​Dip. in Applied Linguistics   จาก ​RELC, Singapore (2523),  ปริญญาโท (2526) และปริญญาเอก (2537) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกียรติประวัติ: นักเรียนทุน ​A.F.S,  รัฐนิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา; ทุน ​SEAMEO, Singapore, และ  Fulbright Scholarship,  New York State University at Buffalo. 

ประวัติการทำงาน: ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เชตการศึกษา 10, สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหายาลัยราชธานี, และมหายวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ตำแหน่งงาน​:  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญเขตการศึกษา 10, ประธานหลักสูตรสาขาการหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, และมหาวิทยาลัยราชธานี, ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ, อุปนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, และที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ ราชภัฏนครศรีธรรมราช, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 

ผลงาน: เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารการศึรกษา 10 เล่ม หนังสือทั่วไป 5 เล่ม บทความวิชาการและงานวิจัย ตีพิมพ์ในประเทศกว่า 50 เรื่อง และต่างประเทศ 7 เรื่อง  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท