Patriarchal Society According to Feminism.


สังคมชายเป็นใหญ่

นิยาม: ชายเป็นใหญ่ (Patriarchal คำคุณศัพท์) คือ โครงสร้างสังคมที่ให้ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง สังคม (Society คำนาม) คือ องค์ประกอบของความสัมพันธ์ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ดังนั้นสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchal society) คือ โครงสร้างที่ผู้ชายมีอำนาจทั่วทั้งสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย

อำนาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ ในระบบที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง ผู้ชายจะมีสิทธิพิเศษ ในขณะที่สตรีจะไม่มีสิทธิอันนั้น

สังกัปของปิตาลัย (Patriarchy) จะเป็นที่โจมตีของทฤษฎีสตรีนิยม เพราะว่ามันต้องการอธิบายถึงการแบ่งชั้นของอำนาจและสิทธิพิเศษโดยเพศสภาพ (gender) ซึ่งสามารถจะสังเกตได้จากตัวชี้วัดที่เป็นปรนัย (objective measures)

ปิตาลัย (Patriarchy) มาจากภาษากรีกว่า patriarches คือสังคมที่อำนาจจะถูกส่งต่อโดยผู้ชายที่แก่กว่า เมื่อนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ หรือนักสังคมวิทยา ได้บรรยายถึงสังคมชายเป็นใหญ่แล้ว พวกเขาจะหมายถึงผู้ชายจะมีอำนาจ และมีสิทธิพิเศษมากกว่า เช่น หัวหน้าครอบครัว ผู้นำในกลุ่มทางสังคม เจ้านายในที่ทำงาน และหัวหน้าของรัฐบาล

ในสังคมชายเป็นใหญ่ จะมีช่วงชั้นในหมู่ผู้ชาย ในปิตาลัยยุคโบราณ ชายที่แก่กว่าจะมีอำนาจเหนือชายรุ่นเยาว กว่า ในปิตาลัยสมัยใหม่ ชายบางคนจะมีอำนาจ และมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นๆ เพราะมีตำแหน่งที่มากกว่า และมีการยอมรับช่วงชั้นของอำนาจและสิทธิพิเศษ

คำว่า pater หรือคุณพ่อ

พ่อ หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพ่อจะมีอำนาจ (authority) ในสังคมปิตาลัย สังคมชายเป็นใหญ่ยุคโบราณ แน่นอนว่าจะเป็นปิตาลัยด้วย ทั้งนามสกุลและที่ดินจะส่งต่อผ่านสายผู้ชายเท่านั้น

การวิเคราะห์แบบสตรีนิยม (Feminist Analysis)

ทฤษฎีสตรีนิยมได้ขยายนิยามของสังคมชายเป็นใหญ่ว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อสตรี

จากทฤษฎีสตรีนิยมยุคที่ 2 ได้ตรวจสอบสังคมในยุค 1960 พวกเขาพบว่ามีครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้า และเป็นผู้นำ พวกเขาค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาด ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการสังคมให้ค่ากับอำนาจผู้หญิงเป็นข้อยกเว้นจริงๆแล้วแทนที่จะพูดว่าชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง แต่นักทฤษฎีสตรีนิยมส่วนใหญ่มองว่าการกดขี่ผู้หญิงมาจากสังคมชายเป็นใหญ่ต่างหาก

การวิเคราะห์ปิตาลัยของ Gerda Lerner

หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ชื่อ The Creation of Patriarchy ของ Lerner ในปี 1986 ได้ตรวจสอบพัฒนาการของปิตาลัยจนถึงสหัสรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลในตะวันออกกลาง มีการเพิ่มความสัมพันธ์ทางเพศสภาพในประวัติศาสตร์ยุคอารยธรรม เธอเสนอว่าก่อนการพัฒนา อำนาจของผู้ชายยังไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของสังคมโดยทั่วไป สตรีเป็นส่วนที่สำคัญของสังคมมนุษย์ และชุมชน แต่ก็มีข้อยกเว้นคือ อำนาจทางกฎหมายและสังคมมอบให้ผู้ชาย สตรียังคงมีสถานภาพและสิทธิอำนาจในสังคมชายเป็นใหญ่โดยการให้ลูกชาย เพราะว่าหัวหน้าจะอาศัยลุกชายสืบสกุล

โดยการรื้อปิตาลัย หรือองค์การทางสังคมที่ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง ในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มากกว่าในทางธรรมชาติ ร่างกายของมนุษย์ หรือชีววิทยา เธอเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หากปิตาลัยถูกสร้างโดยวัฒนธรรมจริง ก็สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ได้

ส่วนหนึ่งของทฤษฏีกล่าวว่า หญิงยังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นรอง (จริงๆแล้วเป็นอย่างอื่นได้อีก) หากสตรีรู้ว่าเป็นรอง จิตสำนึกของเธอที่บอกว่าไม่ได้เป็นรองจะค่อยๆสะสมจนเปลี่ยนแปลงสังคม

   แปลและเรียบเรียงจาก

Linda Napikoski. Patriarchal Society According to Feminism.

https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978

หมายเลขบันทึก: 718143เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2024 19:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2024 19:24 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท