พีระพงศ์ วาระเสน

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: peephong
  • นักวิชาการสหกรณ์
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • สมาชิกเลขที่ 178406
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เกิดที่ จังหวัดเพ็ชร์บุรี
การศึกษา
ชั้นประถม และมัธยมต้น อรุณประดิษฐเพ็ชร์บุรี รุ่น 114
มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่น 41
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.เกษตร รุ่น 40
ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ภาคปกติ