พีระพงศ์ วาระเสน


ข้าราชการบำนาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
Username
peephong
สมาชิกเลขที่
178406
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่ จังหวัดเพ็ชร์บุรี 
การศึกษา 
ชั้นประถม และมัธยมต้น อรุณประดิษฐเพ็ชร์บุรี รุ่น 114 
มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่น 41 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.เกษตร รุ่น 40 
ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ภาคปกติ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี 2542 Organization & Management Of Micro Finance and Credit Delivery           UNDP
ปี 2543 Rural Project : Design Monitoring & Evalation                                          Lincoln University New Zealand (รับการฝึกอบรมในประเทศไทย)

ประสบการณ์

- วิทยากรบรรยายพิเศษ กรมราชองครักษ์  
ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
ในการอบรมครูวิชาสหกรณ์ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกัมปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ ในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล 
 

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร นายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจ เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร หัวข้อ 
วิชาการบริหาร โครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) 

- วิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันราชภัฎภูเก็ต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาจาก    สถานการณ์จริง กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ รัฐสภา

- กรรมการโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ/เลขานุการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

- รองประธานกรรมการ ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด

- กรรมการ / ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2562 - 2563

- ผู้ตรวจสอบกิจการร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด

- ผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 1) หลายสหกรณ์

- ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุ กันยายน 2565

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท